badania korozyjnosci

Badania korozyjności są przeprowadzane w celu uzyskania informacji, jak dany metal lub złącze spawane zachowuje się w środowisku korozyjnym. 

Badania korozyjności wykonujemy według standardów: 

  • ASTM G48
  • ASTM A262
  • NORSOK M-601
  • PN-EN ISO 3651-1
  • PN-EN ISO 3651-2
  • własną procedurą

Sprawdź także:  Obróbka cieplna