Laboratorium Wzorcujące

Laboratorium Wzorcujące powstało w 2016 r., jako drugie w kolejności Laboratorium Tenslab.

Laboratorium Wzorcujące zlokalizowane jest na terenie byłej Stoczni Gdynia, w Parku Konstruktorów (pom. 4.13), przy ulicy Kadłubowców 4. Laboratorium Wzorcujące świadczy usługi z zakresu wzorcowania przyrządów pomiarowych w oparciu o system zarządzania według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz doświadczenie i wiedzę techniczną personelu.

Laboratorium Wzorcujące oferuje usługi wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych w poniższych dziedzinach pomiarowych:

  • wielkości geometryczne (długość i kąt)
  • ciśnienie
  • moment siły
  • temperatura i wilgotność względna
  • wielkości elektryczne
  • kontrola powierzchni oraz powłok malarskich
  • badania NDT

Zapraszamy do współpracy!