Skip to main content
Fundusze UE

Fundusze UE

Numer projektu: RPZP.01.05.00-32-S028/18 Tytuł projektu: „Poprawa konkurencyjności i rozwój potencjału badawczego TENSLAB Sp. z o.o. Laboratorium Wytrzymałościowe Sp.K. poprzez zakup urządzeń i oprogramowania służących świadczeniu usług badawczych na rzecz budownictwa okrętowego” Wartość całkowita projektu: 2 546 058,80 zł Wartość dofinansowania:   1 138 481,57 zł Cele i efekty projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku ogólnopolskim i międzynarodowym w branży stoczniowej. Wymaga to zainwestowania w nowe technologie umożliwiające wprowadzanie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej i procesowej w zakresie świadczenia badań wytrzymałościowych na rzecz przemysłu stoczniowego. Zakup nowoczesnej technologii do obróbki próbek i prowadzenia badań niszczących i nieniszczących wraz z zintegrowanym systemem do zarządzania pracą laboratorium umożliwi spółce TENSLAB Laboratorium Wytrzymałościowe Sp.K. świadczenie unowocześnionych innowacyjnych usług badawczych obligatoryjnych w procesie budowy, naprawy, konserwacji i przebudowy statków, konstrukcji pływających, łodzi, konstrukcji offshore, a także w procesie produkcji ich części i wyposażenia. Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
   
PROJEKT GRANTOWY „SPEKTRUM. POMORSKI SYSTEM USŁUG DORADCZYCH” TENSLAB Sp. z o.o. korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa o powierzenie grantu nr UDG-SPE.04.2023/172. Cel projektu: Kompleksowa i specjalistyczna usługa doradcza, świadczona przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), polegająca na pomocy w przygotowaniu do uzyskania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie usług i badań oferowanych przez Laboratorium Antykorozyjne TENSLAB Sp. z o.o. Całkowity koszt realizacji projektu: 94 800,00 PLN Całkowita kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich: 56 880,00 PLN

Sprawdź naszą ofertę:

Sprawdź również:

11.16.2023
Spawanie metodą WIG (TIG) wymaga precyzji, wprawy i wiedzy. Ukończenie kompleksowego kursu pozwo…
06.08.2021
Pojęcia podstawowe Próba Baumanna została opisana w PN-87/H-04514 oraz ISO 4968:1979. Pr…
11.16.2023
Szukasz kursu spawacza, który zapewni ci doskonałe przygotowanie zawodowe? Nie wiesz, który rodz…
03.04.2024
Jak określić optymalną grubość powłoki cynkowej? Powłoka cynkowa jest niezbędna do zapew…
11.16.2023
Uprawnienia spawalnicze otwierają drzwi do awansu zawodowego. Niezależnie od tego jaka metoda sp…