Fundusze UE

PROJEKT GRANTOWY „SPEKTRUM. POMORSKI SYSTEM USŁUG DORADCZYCH”

TENSLAB Sp. z o.o. korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa o powierzenie grantu nr UDG-SPE.04.2023/172.

Cel projektu: Kompleksowa i specjalistyczna usługa doradcza, świadczona przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), polegająca na pomocy w przygotowaniu do uzyskania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie usług i badań oferowanych przez Laboratorium Antykorozyjne TENSLAB Sp. z o.o.

Całkowity koszt realizacji projektu: 94 800,00 PLN

Całkowita kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich: 56 880,00 PLN