Skip to main content
O Nas

O Nas

Tenslab Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się grupa, w której skład wchodzą: Laboratorium Wzorcujące, Laboratoria Badawcze (Laboratorium Antykorozyjne i Laboratoria Wytrzymałościowe) oraz Dział Szkoleń, Certyfikacji i Nadzorów. Tenslab został powołany do życia w 2014 roku wraz z powstaniem Laboratorium Wytrzymałościowego w Gdańsku, skupiającym się na badaniach niszczących (DT) wyrobów hutniczych, złączy spajanych wykonanych z metali i ich stopów oraz tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych. W 2016 roku firma rozszerzyła zakres świadczonych usług o wzorcowanie przyrządów pomiarowych, które realizowane jest przez Laboratorium Wzorcujące w Gdyni. W 2018 roku, z uwagi na rosnące zapotrzebowanie Klientów na badania niszczące, w Szczecinie powstał drugi oddział Laboratorium Wytrzymałościowego. W 2023 roku, Tenslab ponownie rozszerzył zakres świadczonych usług i otworzył Laboratorium Antykorozyjne w Gdańsku. Głównym zadaniem nowego laboratorium jest świadczenie usług w zakresie: badań stosowanych do zabezpieczeń antykorozyjnych, kwalifikacji systemów malarskich (CPT), projektowania systemów antykorozyjnych oraz szczegółowej problematyki z zakresu ochrony katodowej. W 2023 roku otwarty został również Dział Szkoleń, Certyfikacji i Nadzorów wraz ze Szkołą Spawania w Szczecinie. Powstanie nowego działu wynikało z potrzeb lokalnej branży konstrukcji stalowych jako wsparcie w szkoleniu personelu spawalniczego oraz podnoszeniu jego kwalifikacji. Laboratoria Tenslab uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) na zgodność z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Laboratoria Badawcze posiadają numer akredytacji AB 1700. Laboratorium Wzorcujące posiada akredytacji AP 180. Dział Szkoleń, Certyfikacji i Nadzorów wpisany jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.22/00201/2023.

Sprawdź naszą ofertę:

Sprawdź również:

03.04.2024
Badania korozyjne są niezbędne w ocenie odporności antykorozyjnej nowych materiałów i powłok oc…
12.30.2023
Przyczepność jest jedną z najważniejszych właściwości systemów powłokowych, decydującą o trwało…
03.04.2024
Jak określić optymalną grubość powłoki cynkowej? Powłoka cynkowa jest niezbędna do zapew…
12.30.2023
Właściwie dobrana grubość powłoki proszkowej ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia elementów …