Skip to main content

Ujawnienie pęknięcia przy użyciu mikroskopii świetlnej

Badania metalograficzne makro i mikroskopowe koncentrują się na analizie stanu struktury materiału, w tym m. in.: granic ziaren, wtrąceń, wydzieleń, wpływu ciepła, obecności pustek lub pęknięć. Poniżej wyniki obserwacji tego samego obszaru spoiny. Badania zostały przeprowadzone w ciemnym i jasnym polu na zgładach trawionych oraz nietrawionych. Głównym celem badań było ujawnienie pęknięć.

mikro-pęknięcie

Mateusz Jurkowski

Mateusz Jurkowski

Doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, magister inżynier inżynierii materiałowej. Absolwent Politechniki Gdańskiej w Gdańsku. Materiałoznawca, specjalista w zakresie badań niszczących metali i ich stopów, auditor wewnętrzny, kierownik Laboratorium Wytrzymałościowego Tenslab.
Doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, magister inżynier inżynierii materiałowej. Absolwent Politechniki Gdańskiej w Gdańsku. Materiałoznawca, specjalista w zakresie badań niszczących metali i ich stopów, auditor wewnętrzny, kierownik Laboratorium Wytrzymałościowego Tenslab.

Sprawdź również:

06.27.2024
PN-EN ISO 5817 to międzynarodowa norma, która określa poziomy jakości niezgodności spawalniczych …
06.08.2021
Pojęcia podstawowe Próba Baumanna została opisana w PN-87/H-04514 oraz ISO 4968:1979. Pr…
07.11.2024
Powłoki malarskie, materiały kompozytowe oraz tworzywa sztuczne ulegają degradacji w wyniku oddzi…
08.02.2021
Znajomość własności wytrzymałościowych danego materiału stanowi kluczowy element w kwestii dals…
07.01.2024
Maszyny wytrzymałościowe to kluczowe narzędzia w badaniach właściwości mechanicznych różnorodnych…
Sprawdź także:  Badania korozyjne metali