Mateusz Jurkowski

Doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, magister inżynier inżynierii materiałowej. Absolwent Politechniki Gdańskiej w Gdańsku. Materiałoznawca, specjalista w zakresie badań niszczących metali i ich stopów, auditor wewnętrzny, kierownik Laboratorium Wytrzymałościowego Tenslab w Szczecinie.

Moduł Younga

Moduł sprężystości wzdłużnej (E) jest jedną z kilku cech sprężystości materiału, charakteryzuje on opór, jaki materiał stawia wydłużeniu sprężystemu. Innymi cechami sprężystości materiału jest współczynnik Poisson’a (ν) oraz moduł sprężystości postaciowej (G) – moduł Kirchoff’a. Moduł Younga jest bardzo istotną…

Statyczna próba rozciągania

próba rozciągania

Statyczna próba rozciągania jest podstawowym i najczęściej wykonywanym badaniem wytrzymałości materiałów. Badanie polega na rozciąganiu materiału – znormalizowanej próbki, w przeciwnych kierunkach, aż do jej zerwania. Określanymi właściwościami w trakcie próby są między innymi: wytrzymałość na rozciąganie oraz wyraźna lub umowna…

Próba udarności

próba udarności

Udarnością nazywamy odporność materiału na pękanie pod wpływem obciążenia dynamicznego. Próbę udarności wykonujemy w temperaturze pokojowej, w temperaturach obniżonych od temperatury pokojowej do -60oC oraz w temperaturze ciekłego azotu (-196oC). Obniżenie temperatury badania, w większości przypadków, wpływa na zwiększenie kruchości…

Badania metalograficzne

badania metalograficzne

Badania metalograficzne można podzielić na badania makroskopowe i mikroskopowe. Zgłady metalograficzne przygotowuje się ze złączy spajanych, wyrobów hutniczych lub elementów konstrukcji. Obserwacje metalograficzne makroskopowe przeprowadza się najczęściej na zgładach metalograficznych, z wykorzystaniem oka nieuzbrojonego, szkła powiększającego lub mikroskopu. Badania można…

Określenie właściwości mechanicznych rur eksploatowanych w podwyższonych temperaturach

Określenie właściwości mechanicznych rur eksploatowanych w podwyższonych temperaturach realizuje się między innymi poprzez przeprowadzenie statycznej próby rozciągania w temperaturze otoczenia. Próbki do próby rozciągania, zawierające całą grubość ścianki rury, nie zawsze pozwalają określić granicę plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie lub wydłużenie…

Ujawnienie pęknięcia przy użyciu mikroskopii świetlnej

mikro-pęknięcie

Badania metalograficzne makro i mikroskopowe koncentrują się na analizie stanu struktury materiału, w tym m. in.: granic ziaren, wtrąceń, wydzieleń, wpływu ciepła, obecności pustek lub pęknięć. Poniżej wyniki obserwacji tego samego obszaru spoiny. Badania zostały przeprowadzone w ciemnym i jasnym…