Skip to main content
Fundusze UE

Fundusze UE

Numer projektu:

RPZP.01.05.00-32-S028/18

Tytuł projektu:

„Poprawa konkurencyjności i rozwój potencjału badawczego TENSLAB Sp. z o.o. Laboratorium Wytrzymałościowe Sp.K. poprzez zakup urządzeń i oprogramowania służących świadczeniu usług badawczych na rzecz budownictwa okrętowego”

Wartość całkowita projektu:

2 546 058,80 zł

Wartość dofinansowania:  

1 138 481,57 zł

Cele i efekty projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku ogólnopolskim i międzynarodowym w branży stoczniowej. Wymaga to zainwestowania w nowe technologie umożliwiające wprowadzanie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej i procesowej w zakresie świadczenia badań wytrzymałościowych na rzecz przemysłu stoczniowego. Zakup nowoczesnej technologii do obróbki próbek i prowadzenia badań niszczących i nieniszczących wraz z zintegrowanym systemem do zarządzania pracą laboratorium umożliwi spółce TENSLAB Laboratorium Wytrzymałościowe Sp.K. świadczenie unowocześnionych innowacyjnych usług badawczych obligatoryjnych w procesie budowy, naprawy, konserwacji i przebudowy statków, konstrukcji pływających, łodzi, konstrukcji offshore, a także w procesie produkcji ich części i wyposażenia.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sprawdź naszą ofertę:

Sprawdź również:

11.16.2023
Chcesz zdobyć poszukiwane kwalifikacje i umiejętności spawacza? Zapisz się na profesjonalny kurs…
11.16.2023
Marzysz o karierze spawacza, ale nie stać Cię na płatny kurs? Interesują Cię bezpłatne szkolenia…
03.04.2024
Dlaczego tak istotne są testy korozyjne? Korozja metali i stopów, a także degradacja mat…