Oferta – Laboratorium Wzorcujące

Laboratorium Wzorcujące posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) nr AP 180 na zgodność z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Laboratorium Wzorcujące świadczy usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych z następujących dziedzin:

  • wielkości geometryczne (długość i kąt)
  • ciśnienie
  • moment siły
  • temperatura i wilgotność względna
  • wielkości elektryczne
  • kontrola powierzchni oraz powłok malarskich
  • badania NDT

Szczegółowa oferta wzorcowań wykonywanych przez Tenslab Sp. z o.o Laboratorium Wzorcujące znajduje się tutaj.

Jeśli urządzenie, które chcą Państwo wywzorcować nie znajduje się w wykazie powyżej, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: wzorcujace@tenslab.pl

TERMINOLOGIA

„Wzorcowanie (kalibracja) – działanie, które w określonych warunkach, w pierwszym kroku ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami, a w drugim kroku wykorzystuje tę informację do ustalenia zależności pozwalającej uzyskać wynik pomiaru na podstawie wskazania.” – Międzynarodowy Słownik Metrologii Prawnej, GUM, 2005 r.

Adiustacja – zbiór czynności wykonanych przy układzie pomiarowym zapewniających, że wartościom wielkości, które mają być mierzone, odpowiadają prawidłowe wskazania.” – Międzynarodowy Słownik Metrologii Prawnej, GUM, 2005 r.