Temperatura i wilgotność względna

tempertaruta i wilgotność względna

Laboratorium Wzorcujące TENSLAB wzorcuje następujące przyrządy do pomiaru temperatury i wilgotności względnej:

  • Termometry elektryczne
  • Termometry zanurzeniowe
  • Termometry z sondą stykową
  • Termohigrometry (pomiar warunków)
  • Psychrometry
  • Pirometry (termometr bezkontaktowy IR)

Sprawdź także:  Przyrządy do kontroli powierzchni oraz powłok malarskich