Wielkości elektryczne

wielkości elektryczne

Laboratorium Wzorcujące wzorcuje następujące przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych:

  • analogowe przyrządy tablicowe
  • multimetry cyfrowe
  • mierniki cęgowe
  • kalibratory wielofunkcyjne (measure & source)
  • mierniki rezystancji izolacji
  • mierniki zadziałania wyłączników różnicowoprądowych (RCD)
  • mierniki pętli zwarcia
  • wielofunkcyjne testery instalacji elektrycznych

Sprawdź także:  Przyrządy do kontroli powierzchni oraz powłok malarskich