Skip to main content
Wielkości geometryczne (długość i kąt)

Wielkości geometryczne (długość i kąt)

wielkości geometryczne

Laboratorium Wzorcujące TENSLAB wzorcuje następujące przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych:

 • Suwmiarki
 • Głębokościomierze
 • Wysokościomierze
 • Spoinomierze
 • Czujniki zegarowe
 • Czujniki dźwigniowo – zębate (diatesty)
 • Średnicówki czujnikowe dwupunktowe
 • Średnicówki czujnikowe rozprężne
 • Macki pomiarowe
 • Mikrometry zewnętrzne
 • Mikrometry czujnikowe/transametry
 • Mikrometry wewnętrzne
 • Głowice mikrometryczne
 • Średnicówki trójpunktowe
 • Średnicówki mikrometryczne
 • Wzorce nastawcze do mikrometrów
 • Wzorce nastawcze wymiaru wewnętrznego
 • Sprawdziany szczękowe do wałków
 • Wzorce schodkowe (do grubościomierzy UT)
 • Pierścienie wzorcowe (gładkie)
 • Sprawdziany tłoczkowe (gładkie)
 • Wałeczki pomiarowe
 • Sprawdziany gwintowe trzpieniowe
 • Sprawdziany gwintowe pierścieniowe
 • Sprawdziany wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Sprawdziany do rowków wpustowych
 • Płytki wzorcowe
 • Bloki kalibracyjne
 • Szczelinomierze
 • Folie wzorcowe
 • Wzorce łuku
 • Grzebieniowe sprawdziany gwintów
 • Płytki płasko-równoległe (interferencyjne)
 • Liniały krawędziowe
 • Przymiary
 • Dalmierze
 • Poziomice
 • Kątownice
 • Kątomierze
 • Kątowniki
Sprawdź także:  Wielkości elektryczne