Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Laboratorium Wzorcujące Tenslab świadczy kompleksowe usługi w obszarze wzorcowania przyrządów pomiarowych. W skład oferty akredytowanego Laboratorium Wzorcującego wchodzą usługi wzorcowania lub inaczej mówiąc z ang. kalibracji (calibration), przyrządów pomiarowych oraz ich adjustacji.

Definicja wzorcowania i adjustacji

Wzorcowanie/kalibracja jest to, zgodnie z definicją zamieszczoną w Międzynarodowym Słowniku Metrologii Prawnej z 2005 roku – działanie, które przy zaistnieniu określonych warunków pozwala ustalić i opisać zależność występującą między wielkościami wzorcowymi a wskazaniami przyrządów wzorcowych. Korelacja pomiędzy wskazaniem przyrządu a wartością nominalną wzorca pozwala obliczyć błąd pomiaru w danym punkcie.

Legalizacja jest to, zgodnie z Ustawą „Prawo o Miarach – zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie świadectwem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia swoje wymagania metrologiczne. Obowiązkowi legalizacji podlegają rodzaje przyrządów pomiarowych określone w Rozporządzeniu Ministra.

legalizacja

Adiustacja – jest to korekta wskazań przyrządu pomiarowego i przywrócenie ich do stanu, kiedy jego wskazanie odzwierciedla wartość wielkości mierzonej, mieszczącej się w granicach dopuszczalnego błędu.

adiustacja

Dlaczego wykonujemy wzorcowanie i na czym polega?

Każde narzędzie pomiarowe z biegiem czasu ulega zużyciu eksploatacyjnemu i wynik, jaki otrzymujemy podczas pomiaru, może okazać się rozbieżny z rzeczywistą wartością mierzonej przez nas wielkości. Dodatkowo udokumentowanie właściwości metrologicznych przyrządów pomiarowych  jest często wymagane przez systemy zarządzania jakością. Wzorcowanie potwierdza, że pomiary wykonywane przez dane narzędzia pomiarowe są wiarygodne.

Częstotliwość wzorcowania – co ile wzorcować przyrząd.

Częstotliwość wzorcowania urządzeń pomiarowych nie zawsze jest określona. W przypadku braku takich informacji lub wytycznych o częstotliwości wzorcowania decyduje użytkownik urządzenia pomiarowego. Należy brać jednak pod uwagę, że im częstsza kontrola urządzeń, tym możliwy jest dokładniejszy odczyt badań. Częstotliwość wzorcowań zależy także od warunków panujących w środowisku pracy przyrządów, czyli na przykład występowania zanieczyszczeń lub innych środowiskowych z którymi przyrząd bezpośrednią styczność podczas wykonywania pomiarów.

PCAW prowadzone przez laboratorium metody pomiarowe są zgodne z systemem zarządzania spełniającym wymogi PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (laboratorium uzyskało akredytację PCA – Polskiego Centrum Akredytacji nr AP 180). Ponadto, jakość usług jest gwarantowana przez wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz obszerną wiedzę personelu laboratorium.