Wzorcowanie pirometrów

Wzorcowanie pirometrów

Pirometry (termometry radiacyjne) oraz kamery termowizyjne należą do bezkontaktowych przyrządów do pomiaru temperatury. Pirometr określa temperaturę powierzchni mierzonego obiektu poprzez pomiar ilości emitowanej przez tę powierzchnię energii podczerwonej.

Pirometry używane są przede wszystkim do mierzenia temperatury miejsc trudno dostępnych.

Wzorcowanie pirometrów realizowane jest przy użyciu wysokiej klasy dokładności kalibratorów podczerwieni, pracujących w paśmie spektralnym od 8 µm do 14 µm. Wzorcowanie pirometrów wykonuje się przy zastosowaniu współczynnika emisyjności ε = 0,95.

W wyniku wzorcowania wystawiane jest świadectwo wzorcowania pirometru. Procedura pomiarowa wzorcowania pirometrów została zatwierdzona przez Polskie Centrum Akredytacji w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Sprawdź także:  Wzorcowanie termometrów