Skip to main content
Wzorcowanie termometrów

Wzorcowanie termometrów

Termometry elektryczne w tym elektroniczne wzorcowane są według procedury pomiarowej zatwierdzonej przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Termometry są przyrządami stosowanymi do mierzenia temperatury otoczenia, temperatury powierzchni i/lub temperatury cieczy. Podczas wykonywania pomiarów czujniki pomiarowe termometrów znajdują się w bezpośrednim styku z ciałem lub ośrodkiem, którego temperatura jest mierzona.

Podczas pomiaru następuje wymiana ciepła głównie na drodze konwekcji i przewodzenia. Wyróżnia się m. in.:

  • termometry szklane cieczowe,
  • termometry manometryczne,
  • termometry bimetaliczne,
  • termometry rezystancyjne,
  • termometry termoelektryczne,
  • termometry elektroniczne.

W zależności od budowy i zakresu termometru, wzorcowanie termometru przeprowadza się w termostatach cieczowych, termostatach suchych lub w komorze klimatycznej.

Sprawdź także:  Wzorcowanie spoinomierzy