Wzorcowanie płytek wzorcowych

Wzorcowanie płytek wzorcowych

Wykonujemy wzorcowanie w zakresie akredytacji płytek wzorcowych do 100 mm. Wzorcujemy płytki wzorcowe wykonane ze stali, ceramiki oraz węglika spiekanego, w klasach 0, 1 i 2.

Wzorcowanie płytek wzorcowych wykonywane jest według procedur pomiarowych objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

Podczas wzorcowania płytek wzorcowych wyznaczany jest błąd długości środkowej płytki wzorcowej.

Na życzenie klienta laboratorium może wyznaczyć dodatkowe parametry:

  • zmienność długości,
  • odchyłka płaskości płytki wzorcowej,
  • przywieralność płytki wzorcowej.

Wszystkie wyniki przedstawiamy na świadectwie wzorcowania.

Sprawdź także:  Wzorcowanie pirometrów