Wzorcowanie termohigrometru

Termohigrometry to przyrządy służące do jednoczesnego pomiaru wilgotności względnej
i temperatury powietrza.

Termohigrometry powszechnie stosowane są do monitorowania warunków środowiskowych m. in.:

  • w pomieszczeniach laboratoryjnych
  • w halach produkcyjnych
  • w magazynach,
  • w przemyśle farmaceutycznym,
  • w przemyśle pożywczym.

Najczęściej stosowanymi termohigrometrami są termohigrometry z impedancyjnymi sorpcyjnymi czujnikami cienkowarstwowymi (pojemnościowymi lub rezystancyjnymi).

Termohigrometry wzorcowane są przy użyciu komory klimatycznej oraz wzorcowego czujnika temperatury i wilgotności.

Wzorcowanie termohigrometru odbywa się poprzez bezpośrednie porównanie jego wskazań ze wskazaniami termohigrometru wzorcowego. Proces kończy się wystawieniem świadectwa wzorcowania.

Wykorzystywana procedura pomiarowa wzorcowania termohigrometrów została zatwierdzona przez Polskie Centrum Akredytacji w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Sprawdź także:  Wzorcowanie szczelinomierzy