Wzorcowanie suwmiarek

Wzorcowanie suwmiarek

Suwmiarka jest jednym z podstawowych przyrządów pomiarowych za pomocą którego możemy dokonać pomiaru długości.

Celem wzorcowania suwmiarki jest przedstawienie dokładnego jej błędu względem wzorców (płytek wzorcowych) metodą porównawczą.

Wzorcowanie suwmiarek wykonujemy według metod pomiarowych objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018-02.

Przy wzorcowaniu suwmiarki określamy:

  • błąd wskazań przy pomiarach zewnętrznych, wewnętrznych i głębokości,
  • odchyłka płaskości powierzchni pomiarowych płaskich,
  • odchyłka prostoliniowości krawędzi pomiarowych,
  • odchyłka prostoliniowości tworzących szczęk płasko-walcowych.

Wyniki pomiarów błędu prezentujemy na świadectwie wzorcowania.

Sprawdź także:  Wzorcowanie mikrometru