Wzorcowanie mikrometru

Wzorcowanie mikrometru

W laboratorium wzorcującym wzorcujemy dwa rodzaje mikrometrów:

  1. do pomiarów wewnętrznych,
  2. do pomiarów zewnętrznych.

Samo wzorcowanie wykonujemy metodą porównawczą przy pomocy płytek wzorcowych.

Przy wzorcowaniu mikrometrów wyznaczamy:

  • odchylenie od płaskości powierzchni pomiarowych,
  • odchylenie od równoległości powierzchni pomiarowych,
  • nacisk,
  • błąd pomiaru.

Kiedy błąd pomiaru mikrometru przekroczy(lub jest równy) 2µm, w naszej usłudze świadczymy również możliwość adiustacji przyrządu za dodatkową opłatą.

Wyniki pomiarów i wzorcowania mikrometru przedstawiamy na świadectwie.

Sprawdź także:  Wzorcowanie pirometrów