Skip to main content
Wzorcowanie spoinomierzy

Wzorcowanie spoinomierzy

Wzorcowanie spoinomierzy

Spoinomierz to przyrząd pomiarowy służący do kontroli wykonanych spoin przez spawaczy. Rozróżniamy spoinomierze analogowe i cyfrowe.

Wzorcowanie spoinomierza wykonywane jest przy pomocy płytek wzorcowych, kątowych, wałeczków pomiarowych, suwmiarki oraz przymiaru.

Przy wzorcowaniu spoinomierza określamy:

  • błąd pomiaru wysokości spoin pachwinowych,
  • błąd pomiaru wysokości spoin czołowych,
  • błąd pomiaru podcięcia spoiny,
  • błąd wskazań szczelinomierza,
  • błąd wskazań przy pomiarach szerokości spoin czołowych,
  • błąd wskazań przymiaru,
  • błąd wskazań kątów,
  • błąd wskazań przy pomiarach kąta ukosowania.

Wyniki pomiarów wzorcowania spoinomierza prezentujemy na świadectwie wzorcowania.

Sprawdź także:  Wzorcowanie płytek wzorcowych