Określenie właściwości mechanicznych rur eksploatowanych w podwyższonych temperaturach

Określenie właściwości mechanicznych rur eksploatowanych w podwyższonych temperaturach realizuje się między innymi poprzez przeprowadzenie statycznej próby rozciągania w temperaturze otoczenia. Próbki do próby rozciągania, zawierające całą grubość ścianki rury, nie zawsze pozwalają określić granicę plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie lub wydłużenie procentowe po rozerwaniu. W przypadku materiałów, które posiadają surową, utlenioną powierzchnię, nawet po zastosowaniu frezowania części chwytowych, próbki mogą pękać poza długością pomiarową. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie próbek okrągłych, pobranych ze środka grubości ścianki rury. Unika się w ten sposób wpływu surowych powierzchni, co pozwala na uzyskanie miarodajnych wyników. 

Zapraszam do lektury:

https://content.sciendo.com/view/journals/adms/16/4/article-p38.xml

Sprawdź także:  Przerwy w pracy spawacza - jak je wykorzystać, by zachować zdrowie i efektywność?