Skip to main content

Określenie właściwości mechanicznych rur eksploatowanych w podwyższonych temperaturach

Określenie właściwości mechanicznych rur eksploatowanych w podwyższonych temperaturach realizuje się między innymi poprzez przeprowadzenie statycznej próby rozciągania w temperaturze otoczenia. Próbki do próby rozciągania, zawierające całą grubość ścianki rury, nie zawsze pozwalają określić granicę plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie lub wydłużenie procentowe po rozerwaniu. W przypadku materiałów, które posiadają surową, utlenioną powierzchnię, nawet po zastosowaniu frezowania części chwytowych, próbki mogą pękać poza długością pomiarową. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie próbek okrągłych, pobranych ze środka grubości ścianki rury. Unika się w ten sposób wpływu surowych powierzchni, co pozwala na uzyskanie miarodajnych wyników. 

Zapraszam do lektury:

https://content.sciendo.com/view/journals/adms/16/4/article-p38.xml

Mateusz Jurkowski

Mateusz Jurkowski

Doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, magister inżynier inżynierii materiałowej. Absolwent Politechniki Gdańskiej w Gdańsku. Materiałoznawca, specjalista w zakresie badań niszczących metali i ich stopów, auditor wewnętrzny, kierownik Laboratorium Wytrzymałościowego Tenslab.
Doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, magister inżynier inżynierii materiałowej. Absolwent Politechniki Gdańskiej w Gdańsku. Materiałoznawca, specjalista w zakresie badań niszczących metali i ich stopów, auditor wewnętrzny, kierownik Laboratorium Wytrzymałościowego Tenslab.

Sprawdź również:

11.16.2023
Uprawnienia spawalnicze otwierają drzwi do awansu zawodowego. Niezależnie od tego jaka metoda sp…
07.11.2024
Powłoki malarskie, materiały kompozytowe oraz tworzywa sztuczne ulegają degradacji w wyniku oddzi…
06.27.2024
Spawanie to fascynująca i poszukiwana umiejętność, która otwiera wiele możliwości zawodowych. Jeś…
06.20.2024
Badania mechaniczne to kluczowy element kontroli jakości materiałów i wyrobów w wielu gałęziach p…
06.27.2024
PN-EN ISO 6892 to kluczowy standard w dziedzinie badań wytrzymałościowych materiałów metalowych. …
Sprawdź także:  Kursy spawania TIG - jak wybrać najlepszy kurs dla siebie?