Minimalna długość złącza doczołowego ze spoiną czołową do kwalifikowania technologii spawania

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-1:2017-08 oraz przepisów DNVGL-OS-C401:2019-07 minimalna długość złącza do kwalifikowania technologii spawania dla złącza doczołowego ze spoiną czołową wynosi 350 mm (spawanie manualne i półautomatyczne).

Chciałbym zwrócić uwagę, że podana jest minimalna długość złącza, która nie zawsze jest wystarczająca do wykonania pełnego zakresu badań na złączach o grubości w zakresie 2-12 mm – z uwagi na zginania lico / grań lub różnoimienność złącza.

Na rysunku przedstawiłem usytuowanie próbek do badań niszczących dla złącza jednoimiennego (bez uwzględnienia próbki do próby rozciągania wzdłużnego metalu spoiny) oraz wymiar 350 mm.

Przykładowo dla omawianego typu złącza i grubości t = 10 mm, minimalna długość złącza do badań wynosi 500 mm – z uwzględnieniem naddatków na obróbkę mechaniczną. Proszę zwrócić uwagę, że nie został uwzględniony zapas długości złącza na ewentualne „retesty”.

Zachęcam do konsultowania z laboratorium rzeczywistej minimalne długości złącza, która zależy m.in. od: wymaganego zakresu badań, naddatków na obróbkę mechaniczną, dodatkowych próbek lub zapasu materiału, specjalnych wymagań np. próby rozciągania ze stopiwa według PN-EN ISO 5178:2019-04.

Sprawdź także:  Ile trwa kurs spawacza? – Twój przewodnik po szkoleniu