Skip to main content

Minimalna długość złącza doczołowego ze spoiną czołową do kwalifikowania technologii spawania

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-1:2017-08 oraz przepisów DNVGL-OS-C401:2019-07 minimalna długość złącza do kwalifikowania technologii spawania dla złącza doczołowego ze spoiną czołową wynosi 350 mm (spawanie manualne i półautomatyczne).

Chciałbym zwrócić uwagę, że podana jest minimalna długość złącza, która nie zawsze jest wystarczająca do wykonania pełnego zakresu badań na złączach o grubości w zakresie 2-12 mm – z uwagi na zginania lico / grań lub różnoimienność złącza.

Na rysunku przedstawiłem usytuowanie próbek do badań niszczących dla złącza jednoimiennego (bez uwzględnienia próbki do próby rozciągania wzdłużnego metalu spoiny) oraz wymiar 350 mm.

Przykładowo dla omawianego typu złącza i grubości t = 10 mm, minimalna długość złącza do badań wynosi 500 mm – z uwzględnieniem naddatków na obróbkę mechaniczną. Proszę zwrócić uwagę, że nie został uwzględniony zapas długości złącza na ewentualne „retesty”.

Zachęcam do konsultowania z laboratorium rzeczywistej minimalne długości złącza, która zależy m.in. od: wymaganego zakresu badań, naddatków na obróbkę mechaniczną, dodatkowych próbek lub zapasu materiału, specjalnych wymagań np. próby rozciągania ze stopiwa według PN-EN ISO 5178:2019-04.


Mateusz Jurkowski

Mateusz Jurkowski

Doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, magister inżynier inżynierii materiałowej. Absolwent Politechniki Gdańskiej w Gdańsku. Materiałoznawca, specjalista w zakresie badań niszczących metali i ich stopów, auditor wewnętrzny, kierownik Laboratorium Wytrzymałościowego Tenslab.
Doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, magister inżynier inżynierii materiałowej. Absolwent Politechniki Gdańskiej w Gdańsku. Materiałoznawca, specjalista w zakresie badań niszczących metali i ich stopów, auditor wewnętrzny, kierownik Laboratorium Wytrzymałościowego Tenslab.

Sprawdź również:

11.16.2023
Praca spawacza należy do bardzo obciążających, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym….
07.18.2019
Określenie właściwości mechanicznych rur eksploatowanych w podwyższonych temperaturach realizuje…
06.08.2021
Zacznijmy od pojęcia połączenie spawane, które jest nierozłącznym łączeniem materiałów. Złącze s…
03.04.2024
Testy w mgle solnej należą do podstawowych badań oceny odporności korozyjnej materiałów i powło…
06.21.2019
Badania metalograficzne makro i mikroskopowe koncentrują się na analizie stanu struktury materia…
11.08.2019
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-1:2017-08 oraz przepisów DNVGL-OS-C401:2019-07 minim…
Sprawdź także:  Defektoskop - niezastąpione narzędzie w badaniach nieniszczących