Malowanie proszkowe grubość powłoki

Właściwie dobrana grubość powłoki proszkowej ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia elementów materiałów konstrukcyjnych i produkcyjnych przed korozją. Jakie czynniki należy uwzględnić i jak prawidłowo dobrać optymalną grubość powłoki proszkowej?

Malowanie proszkowe grubość powłoki

Firma Tenslab specjalizuje się w kontroli jakości powłok malarskich i proszkowych zgodnie z wymaganiami norm. Wykonujemy pomiary grubości oraz badania właściwości powłok (m.in. szczelność, barwa, połysk, przyczepność). Sprawdź nasze kompetencje!

Co decyduje o wymaganej grubości powłoki proszkowej?

Na optymalną grubość powłoki proszkowej mają wpływ przede wszystkim takie parametry jak:

  • Kategoria korozyjności środowiska eksploatacyjnego – im wyższa agresywność korozyjna, tym grubość powłoki proszkowej powinna być większa,
  • Trwałość (czas eksploatacji) – planowany czas użytkowania danego elementu metalicznego wpływa na grubość zastosowanego systemu malarskiego,
  • Typ podłoża – inną grubość powłoki proszkowej zastosuje się na podłożu stalowym, a inną na aluminium,
  • Specyfika warunków pracy powłoki – działanie czynników mechanicznych, środowiskowych (temperatura, nasłonecznienie, opady), chemicznych, itd.

Powyższe kryteria należy uwzględnić przy projektowaniu systemu zabezpieczenia antykorozyjnego z użyciem powłok proszkowych na powierzchniach metali i stopów.

Wytyczne dotyczące grubości ochronnych systemów malarskich wg ISO 12944

Norma ISO 12944-5 podaje zalecane grubości powłok proszkowych w zależności od kategorii korozyjności środowiska, materiału podłoża i rodzaju powłoki. Przykładowe wartości grubości dla powłoki poliestrowej wynoszą:

Kategoria korozyjnościśrodowiskaZalecana grubośćpowłoki proszkowej
C1 – bardzo mała60-80 μm
C2 – mała80-120 μm
C3 – średnia120-160 μm
C4 – duża160-200 μm
C5 – bardzo duża>200 μm

Im wyższa agresywność korozyjna środowiska eksploatacyjnego, tym grubszą powłokę należy zastosować.

Badanie grubości powłok proszkowych

Precyzyjny pomiar grubości wykonanej powłoki proszkowej pozwala zweryfikować zgodność z wymaganiami projektowymi i normami.

Do pomiarów grubości na elementach metalowych stosujemy nowoczesne, nieniszczące przyrządy:

  • Mikroskop do pomiarów grubości powłoki metodą optyczną,
  • Miernik grubości powłok na podłożach ferromagnetycznych (metoda indukcji magnetycznej),
  • Miernik grubości powłok na podłożach nieferromagnetycznych (metoda prądów wirowych).
Sprawdź także:  Spawalność stali - wnikliwa analiza i porady eksperckie

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!