Skip to main content

Badanie korozyjne w mgle solnej

Testy w mgle solnej należą do podstawowych badań oceny odporności korozyjnej materiałów i powłok ochronnych. Jak poprawnie zaplanować i przeprowadzić badania korozyjne w atmosferze rozpylonej mgły solnej?

Czym jest badanie w mgle solnej i jaki jest jego cel?

Badanie korozyjne w mgle solnej (test solny) służy do oceny odporności materiałów metalowych oraz powłok ochronnych (np. cynkowych, lakierniczych, malarskich) na procesy degradacji.

Badanie polega na umieszczeniu próbek w komorze starzeniowej, w której panują kontrolowane warunki korozyjne. Najczęściej jest to atmosfera zawierająca rozpylony roztwór 5% chlorku sodu (NaCl), imitujący agresywne oddziaływanie atmosfery morskiej lub przemysłowej.

Test solny pozwala symulować w warunkach laboratoryjnych procesy korozyjne zachodzące w czasie wieloletniej eksploatacji wyrobu. Dostarcza on cennych informacji, niezbędnych przy projektowaniu nowych materiałów i powłok antykorozyjnych.

Jak zaplanować badanie korozyjne w mgle solnej?

Aby wyniki testu solnego były miarodajne, kluczowe jest prawidłowe zaplanowanie badania. Obejmuje to:

Etap Opis
Wybór reprezentatywnej próbki Powinna ona odzwierciedlać rzeczywisty wyrób (kształt, wymiary, rodzaj podłoża i powłoki).
Określenie parametrów pracy komory solnej Stężenie roztworu soli, temperatura, czas trwania cyklu, liczba cykli. Parametry dobiera się tak, by przyspieszyć proces korozji w stosunku do rzeczywistych warunków eksploatacyjnych.
Wybór metod oceny wyników W zależności od przeznaczenia wyrobu, stosuje się różne badania kontrolne, np. ocena stopnia skorodowania powierzchni, przyczepność powłoki, pomiar parametrów mechanicznych materiału.

W Laboratorium Antykorozyjnym TENSLAB prowadzone są badania w atmosferze rozpylonej mgły solnej. Przykładowo, badania odporności korozyjnej blach wykonanych z ocynkowanej stali prowadzone są w atmosferze rozpylonej 5% solanki, w temperaturze 35°C, czas ekspozycji 8 h. Próbki po ekspozycji poddawane są ocenie wizualnej pod kątem występowania białej korozji.

Sprawdź także:  Certyfikat spawacza - jak go zdobyć?

Metodyka badań korozyjnych w komorze solnej

Procedura badania w rozpylonej mgle solnej obejmuje następujące punkty:

  1. Przygotowanie próbek zgodnie z wymaganiami normy (np. PN-EN ISO 9227) i/lub wytycznymi Klienta.
  2. Umieszczenie próbek w komorze z rozpylonym roztworem NaCl o określonym stężeniu i temperaturze.
  3. Uruchomienie cyklu badawczego (np. naprzemienne działanie fazy mokrej i suchej).
  4. Po zakończeniu cyklu/cykli pomiarowych, wyjęcie próbek z komory.
  5. Ocena stopnia degradacji materiału metodą wizualną i/lub instrumentalną.

W badaniach prowadzonych w komorze solnej istotne jest precyzyjne odtworzenie założonych warunków i ścisłe przestrzeganie procedur badawczych, aby zapewnić powtarzalność i odtwarzalność wyników.

Interpretacja i zastosowanie wyników badań w komorze solnej

Kluczowe w testach korozyjnych jest porównanie stopnia skorodowania badanych próbek po ekspozycji w komorze solnej. Pozwala to ocenić odporność korozyjną poszczególnych materiałów i powłok ochronnych.

Wyniki testów solnych wykorzystuje się przede wszystkim do:

  • Optymalizacji składu i grubości powłok antykorozyjnych.
  • Porównania odporności korozyjnej różnych materiałów konstrukcyjnych.
  • Oceny jakości wykonania powłok cynkowych i lakierniczych.
  • Symulacji oddziaływania warunków atmosfery morskiej lub przemysłowej.

Regularne badania w komorze solnej pozwalają doskonalić receptury i technologie, podnosząc trwałość antykorozyjną wyrobów metalowych.


TENSLAB

TENSLAB

Tenslab Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się grupa, w której skład wchodzą: Laboratorium Wzorcujące, Laboratoria Badawcze (Laboratorium Antykorozyjne i Laboratoria Wytrzymałościowe) oraz Dział Szkoleń, Certyfikacji i Nadzorów.
Tenslab Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się grupa, w której skład wchodzą: Laboratorium Wzorcujące, Laboratoria Badawcze (Laboratorium Antykorozyjne i Laboratoria Wytrzymałościowe) oraz Dział Szkoleń, Certyfikacji i Nadzorów.

Sprawdź również:

06.27.2024
Spawanie gazowe metodą 311 to jedna z najstarszych, a zarazem najbardziej uniwersalnych technik ł…
07.11.2024
Powłoki malarskie, materiały kompozytowe oraz tworzywa sztuczne ulegają degradacji w wyniku oddzi…
11.16.2023
Certyfikat spawacza to klucz do intratnej i satysfakcjonującej kariery w branży spawalniczej. Ja…
06.27.2024
Spawanie to fascynująca i poszukiwana umiejętność, która otwiera wiele możliwości zawodowych. Jeś…
11.16.2023
Chcesz zdobyć poszukiwane kwalifikacje i umiejętności spawacza? Zapisz się na profesjonalny kurs…