TENSLAB

Próba zginania

Próba zginania
Próbę zginania wykonuje się w celu określenia właściwości mechanicznych materiału lub sprawdzenia podatności do odkształceń plastycznych pod wpływem siły gnącej wyrobów hutniczych oraz wykrycia niezgodności w połączeniach spawanych i zgrzewanych. Próba polega na trójpunktowym zginaniu próbki do odpowiedniego kąta (najczęściej…

Pomiary twardości

pomiary twardości
Badanie twardości polega na pomiarze zdolności materiału do stawiania oporu przy odkształcaniu plastycznym wywoływanym przez nacisk wgłębnika. Po pomiarze geometrii, powstałego odcisku określa się twardość materiału. Najczęściej spotykanymi metodami badań twardości materiałów metalowych są metody: Vickersa, Rockwella oraz Brinella.  Pomiary…

Próba łamania

Próba łamania
Próba łamania jest próbą polegającą na złamaniu badanej próbki celem obserwacji przełomu pod kątem wielkości i rozłożenia niezgodności spawalniczych. Próbę łamania wykonujemy na maszynie wytrzymałościowej, stopniowo obciążając złącze spawane aż do jego złamania. Badanie to ma szczególne znaczenie w przypadku…

Analiza składu chemicznego

Badania składu chemicznego
Badanie składu chemicznego stali wykonujemy na mobilnym lub stacjonarnym spektrometrze iskrowym. Metoda polega na wzbudzeniu badanego materiału przez iskrę, a następnie analizę widma uzyskanego promieniowania. Posiadamy programy do badania stali konstrukcyjnych, nierdzewnych, żeliwa, stopów miedzi oraz aluminium. W zakres badanych…

Badania korozyjności

badania korozyjnosci
Badania korozyjności są przeprowadzane w celu uzyskania informacji, jak dany metal lub złącze spawane zachowuje się w środowisku korozyjnym.  Badania korozyjności wykonujemy według standardów:  ASTM G48 ASTM A262 NORSOK M-601 PN-EN ISO 3651-1 PN-EN ISO 3651-2 własną procedurą

Badania zawartości ferrytu

Badania zawartości ferrytu
Zawartość ferrytu z punktu widzenia konstruktorów jest istotną właściwością materiałów stalowych. Zbyt mała lub zbyt duża zawartość ferrytu może wpływać na własności materiałów, takie jak: wytrzymałość, odporność na korozję czy pękanie spoin w wysokich temperaturach (stale duplex).  Badanie zawartości ferrytu…

Badania chropowatości powierzchni

Badania chropowatości powierzchni
Pomiary chropowatości wykonujemy specjalnie przeznaczonym do tego urządzeniem. Chropowatość jest jedną z istotnych cech powierzchni metali, szczególnie gdy badane elementy przechodziły wcześniej przez obróbkę mechaniczną bądź termiczną (na przykład cięcie termiczne). Badanie chropowatości pozwala wyznaczyć podstawowe parametry powierzchni, takie jak: …

Obróbka cieplna

Obróbka cieplna
Posiadamy piec komorowy do obróbki cieplnej: wymiary komory grzejnej: 400 mm (szerokość) x 320 mm (wysokość) x 600 mm (głębokość) temperatura maksymalna obróbki cieplnej: 1200 °C możliwość programowania dowolnego cyklu cieplnego możliwość rejestracji danych oraz wykonanie wykresu T=f(t).