TENSLAB

PN-EN 1090 – wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

Seria norma PN-EN 1090 składa się z 5 części: PN-EN 1090-1: 2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Cześć 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych, PN-EN 1090-2: 2018 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Cześć 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji…

Ocena zniszczeń korozyjnych

Ocena zniszczeń powłok realizowana zgodnie z ISO 4628 Stan powłoki podczas eksploatacji ulega pogorszeniu. W tym celu przeprowadzana jest inspekcja wizualna określająca ilość, intensywność i rozmiar uszkodzeń oraz zmian w wyglądzie powłoki. Metodę oceny stosuje się również po sztucznym starzeniu przeprowadzanym w warunkach laboratoryjnych. Głównymi defektami podlegającymi…

Badanie przyczepności powłok malarskich

Laboratorium realizuje badania przyczepności powłok, w celu weryfikacji poprawności aplikacji produktów, ich jakości i właściwości. Pozwala to na zapewnienie odpowiedniej funkcji ochronnej dla badanego obiektu. Test ten realizowany jest dla wszystkich sektorów przemysłu. W zależności od docelowych warunków eksploatacji dobierane są różne metody badań, które pozwalają…

Odporność na zarysowania

Odporność na zarysowania

Badanie odporności na zarysowania realizowane zgodnie z ISO 1518-1 Badanie odporności na zarysowania realizowane jest w celu weryfikacji zgodności z wymaganiami, specyfikacjami, a także podczas opracowywania produktu w celu weryfikacji określonej odporności, która może mieć kluczowe znaczenie dla elementów eksploatowanych w warunkach ciągłego narażenia na uszkodzenia mechaniczne. Przy przerwaniu…

Grubość powłok

Grubość powłok

Badanie grubości powłok zgodnie z normą PN-EN ISO 2808 Podczas procesów produkcyjnych, jednym z niezbędnych parametrów określających poprawność przeprowadzenia odbiorów po procesie malowania jest zdefiniowanie grubości otrzymywanych powłok. W zależności od zastosowanego podłoża i rodzaju poryć stosowane są różne metody pomiaru. W naszym laboratorium przeprowadzamy analizę grubości…

Barwa i połysk

Barwa i połysk

Aspekt wizualny Przy realizacji różnych projektów, bardzo często definiowane są parametry, takie jak barwa, czy połysk. Nie wpływają one na trwałość powłoki, ale oddziałują wizualnie na klienta docelowego i pozwalają na odpowiednie dopasowanie wyrobu do jego gustu i wymagań. Ponadto firmy przemysłowe produkujące wyroby, konstrukcje mają wiele oddziałów lub…

Właściwości systemów malarskich

Właściwości systemów malarskich

Laboratoryjne metody badań właściwości ochronnych systemów malarskich realizowane zgodnie z ISO 12944-6 W celu zapewnienia niezbędnej ochrony przed korozją konstrukcji ważnym aspektem jest dobór odpowiedniego systemu malarskiego. W tym celu należy wykonać badania właściwości stosowanych systemów malarskich. Przeprowadzenie badań określonych w przywołanym dokumencie normatywnym pozwala z dużym…

Badania kondensacyjne – odporność na wilgoć

Badania kondensacyjne

Wilgotna atmosfera niekorzystnie wpływa na stan obiektów odporności na wilgoć pozwala określić właściwości powłok, systemów malarskich lub innych zabezpieczeń naniesionych na różne podłoża, zarówno drewniane, gipsowe, gipsowo-kartonowe, jak również metalowe. Na powierzchniach eksponowanych obiektów występuje ciągła kondensacja wilgoci, co wpływa na jej degradację. Zniszczenia powstałe podczas…