TENSLAB

Malowanie proszkowe grubość powłoki

Malowanie proszkowe grubość powłoki

Właściwie dobrana grubość powłoki proszkowej ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia elementów materiałów konstrukcyjnych i produkcyjnych przed korozją. Jakie czynniki należy uwzględnić i jak prawidłowo dobrać optymalną grubość powłoki proszkowej? Firma Tenslab specjalizuje się w kontroli jakości powłok malarskich i proszkowych…

Korozja stali nierdzewnej

Korozja stali nierdzewnej

Stal nierdzewna uważana jest za materiał odporny na korozję. Jednak w pewnych niekorzystnych warunkach, także ona może ulegać procesowi przyspieszonej degradacji. Jakie są rodzaje korozji stali nierdzewnych i jak im przeciwdziałać? Firma Tenslab oferuje szeroki zakres badań korozyjnych stali nierdzewnych…

Badania w komorze solnej

Badania w komorze solnej

Komory solne służą do przyspieszonych testów korozyjnych materiałów i wyrobów w warunkach działania sztucznych atmosfer o właściwościach korozyjnych. Badania w komorze solnej pozwalają symulować w krótkim czasie procesy degradacji zachodzące w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych w ciągu wielu lat. Jakie korzyści…

Pomiar barwy

pomiar barwy

Barwa stanowi istotny parametr jakościowy systemów powłokowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej. Precyzyjny pomiar barwy pozwala zweryfikować zgodność wykonanej powłoki z wymaganiami Klienta. Sprawdź jak w laboratorium Tenslab profesjonalnie określamy parametry barwy powłok malarskich i lakierniczych. Jak mierzymy barwę powłok malarskich…

Siatka nacięć

Siatka nacięć

Przyczepność jest jedną z najważniejszych właściwości systemów powłokowych, decydującą o trwałości zabezpieczenia antykorozyjnego. Istnieje wiele metod badania adhezji powłok do podłoża, do których zalicza się m.in. siatka nacięć.  Jakie są zasady jej stosowania i interpretacji uzyskanych wyników? Firma Tenslab specjalizuje…

Grubość powłoki malarskiej na konstrukcji stalowej – badania wg ISO 12944

Grubość powłoki malarskiej na konstrukcji stalowej

Systemy malarskie stanowią podstawową ochronę przed korozją konstrukcji stalowych. Grubość powłoki jest kluczowym parametrem, decydującym o skuteczności zabezpieczenia antykorozyjnego. Jak zbadać i ocenić grubość powłoki malarskiej zgodnie z normami? Firma Tenslab oferuje kompleksowe badania powłok malarskich na konstrukcjach stalowych zgodne…

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych Kraków

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych w Krakowie nabiera nowego wymiaru z Laboratorium Wzorcującym TENSLAB. Precyzja, z jaką operują nasze urządzenia, to gwarancja niezawodności Twoich pomiarów. W odpowiedzi na potrzeby rynku oferujemy kompleksowe usługi wzorcowania, które spełniają najwyższe standardy jakości. Wybierz TENSLAB i…

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych Warszawa

Laboratorium wzorcujące TENSLAB w Warszawie to gwarancja najwyższej precyzji wzorcowania przyrządów pomiarowych. Oferujemy usługi kalibracji zgodne z międzynarodowymi normami i standardami, zapewniające rzetelność oraz powtarzalność wyników pomiarów. Przyrząd Pomiarowy Zastosowanie Wzorcowania Manometry Dokładne monitorowanie ciśnienia w przemyśle Spoinomierze Precyzyjne wymiarowanie…