Testy korozyjne materiałów i powłok ochronnych

Dlaczego tak istotne są testy korozyjne?

Korozja metali i stopów, a także degradacja materiałów polimerowych stanowi poważny problem techniczny, ekonomiczny i ekologiczny. Szacuje się, że straty spowodowane korozją sięgają 3-4% PKB rocznie. 

Badania korozyjne, symulujące w przyspieszony sposób procesy zachodzące podczas wieloletniej eksploatacji wyrobu w warunkach rzeczywistych, są niezastąpione w pracach badawczo-rozwojowych. Pozwalają projektować materiały i powłoki o podwyższonej odporności antykorozyjnej.

Firma TENSLAB specjalizuje się w szerokim zakresie badań korozyjnych zgodnych z normami ISO i ASTM. W ofercie Laboratorium Antykorozyjnego znajdują się m.in. badania odporności korozyjnej realizowane w obojętnej mgle solnej, pomiary właściwości fizyko-chemicznych farb i lakierów (gęstość, lepkość, zawartość substancji nielotnych), badania systemów malarskich (grubość, przyczepność, szczelność powłoki, barwa i połysk), a także wydawanie opinii technicznych w zakresie przyczyn degradacji materiałów konstrukcyjnych i produkcyjnych.

Jakie są rodzaje testów korozyjnych?

Najpopularniejsze badania korozyjne materiałów i powłok ochronnych to:

Rodzaj badaniaOpis
Badania w komorze solnejPróbki umieszcza się w komorze starzeniowej w atmosferze rozpylonego roztworu soli (najczęściej NaCl) o określonym stężeniu i temperaturze, aby zasymulować korozję przebiegającą w warunkach przemysłowych lub morskich.
Badania w komorze klimatycznejPróbki poddawane są cyklicznym zmianom temperatury i wilgotności, co umożliwia badanie wpływu czynników atmosferycznych na procesy korozyjne materiału.
Badania elektrochemiczneMetody polaryzacyjne i spektroskopowe do pomiaru kinetyki procesów degradacji metali i stopów.
Badania korozyjne pod obciążeniemPróbki są rozciągane lub ściskane i jednocześnie narażone na działanie czynnika/czynników korozyjnych. Test pozwala na badanie wpływ naprężeń mechanicznych na odporność korozyjną.
Badania w naturalnych warunkach terenowychDługotrwała ekspozycja próbek w rzeczywistym środowisku, w którym będzie eksploatowany wyrób.

Jak zaplanować test korozyjny?

Aby badanie korozyjne dostarczyło wartościowych danych, kluczowe jest jego prawidłowe zaprojektowanie, które obejmuje:

  • Przygotowanie reprezentatywnej próbki do badań.
  • Określenie warunków przyspieszonego testu korozyjnego (temperatura, wilgotność, stężenie czynnika agresywnego korozyjnie).
  • Wybór normy/procedury badawczej i czasu ekspozycji.
  • Dobór metody oceny próbek po ekspozycji korozyjnej (metoda wizualna, pomiar grawimetryczny, skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), itd.).
Sprawdź także:  Badania w komorze solnej

Precyzyjne zaplanowanie i przeprowadzenie testów korozyjnych pozwala uzyskać dane, które posłużą do opracowania materiałów i powłok o podwyższonej odporności antykorozyjnej.

Regularne badania korozyjne są podstawą nieustannego postępu w zakresie trwałości wyrobów przemysłowych.