Skip to main content

Grubość powłoki malarskiej na konstrukcji stalowej – badania wg ISO 12944

Systemy malarskie stanowią podstawową ochronę przed korozją konstrukcji stalowych. Grubość powłoki jest kluczowym parametrem, decydującym o skuteczności zabezpieczenia antykorozyjnego. Jak zbadać i ocenić grubość powłoki malarskiej zgodnie z normami?

Grubość powłoki malarskiej na konstrukcji stalowej

Firma Tenslab oferuje kompleksowe badania powłok malarskich na konstrukcjach stalowych zgodne z wymaganiami normy ISO 12944. Oznaczamy grubość powłoki na mokro i sucho, przyczepność, porowatość oraz inne parametry. Nasze usługi spełniają najwyższe standardy jakości potwierdzone akredytacją PCA. Badania realizuje w laboratorium, jak i w miejscu wyznaczonym przez Klienta, na rzeczywistej konstrukcji/elemencie.

Badanie grubości powłok malarskich metodami nieniszczącymi

Do pomiaru grubości powłok malarskich na konstrukcjach/elementach stalowych stosujemy nowoczesne przyrządy nieniszczące:

  • Mikroskop do pomiarów grubości metodą optyczną.
  • Miernik grubości służący do pomiarów metodą indukcji magnetycznej na podłożach ferromagnetycznych
  • Miernik grubości do pomiarów metodą prądów wirowych na podłożach nieferromagnetycznych.

Powyższe urządzenia pomiarowe gwarantują wysoką dokładność i powtarzalność wyników bez uszkodzenia powłoki. W swojej ofercie mamy również pobieranie próbek do badań laboratoryjnych.

Ocena zgodności z normą ISO 12944

Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i oznaczeń laboratoryjnych przeprowadzamy ocenę zgodności powłoki malarskiej na konstrukcji stalowej z wymaganiami normy ISO 12944 dla danej kategorii korozyjności środowiska.

Sprawdzamy m.in.:

  • zgodność grubości na mokro/sucho z wartościami zalecanymi,
  • porowatość i nieciągłości powłoki,
  • przyczepność i wytrzymałość na odrywanie.

Kompleksowa kontrola powłok malarskich

Wykonujemy również:

  • Badania laboratoryjne przygotowania powierzchni i właściwości fizyko-chemicznych farb (lepkość, gęstość, czas wysychania, zawartość substancji nielotnych).
  • Inspekcje systemów malarskich na obiektach przemysłowych.
  • Nadzory nad pracami malarskimi na budowie.
  • Ocenę trwałości powłok po testach korozyjnych.

Zapewniamy kompleksową kontrolą całego procesu – od przygotowania podłoża po odbiór finalny konstrukcji/elementu z powłoką malarską. Z nami Twoja inwestycja będzie trwała i bezpieczna!

Sprawdź także:  Minimalna długość złącza doczołowego ze spoiną czołową do kwalifikowania technologii spawania

Sprawdź również:

03.04.2024
Badania korozyjne są niezbędne w ocenie odporności antykorozyjnej nowych materiałów i powłok oc…
11.16.2023
Chcesz zdobyć poszukiwane kwalifikacje i umiejętności spawacza? Zapisz się na profesjonalny kurs…
11.16.2023
Uprawnienia spawalnicze otwierają drzwi do awansu zawodowego. Niezależnie od tego jaka metoda sp…
11.16.2023
Odnowienie Uprawnień Spawalniczych to obowiązek każdego profesjonalisty dbającego o swoje kwalif…
02.23.2021
Twardość Rockwella Badania twardości metodą Rockwella wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm…