Skip to main content

Norma ASTM B117 – badanie korozyjne w komorze solnej

Norma ASTM B117 (pełna nazwa: ASTM B117-16 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus) określa standardową metodykę badania odporności korozyjnej w komorze solnej. 

Jest ona powszechnie stosowana do oceny odporności korozyjnej metali i powłok ochronnych, w tym powłok cynkowych, kadmowych, chromianowych, niklowych, miedzianych oraz lakierów i farb przemysłowych.

Badanie realizowane zgodnie z ASTM B117 polega na umieszczeniu próbek w komorze starzeniowej, w której rozpylana jest mgła solna (5% roztwór NaCl). Warunki te przyspieszają proces degradacji, symulując przebieg korozji zachodzącej w warunkach rzeczywistych w ciągu kilku lat ekspozycji w środowisku eksploatacyjnym.

Firma TENSLAB dysponuje nowoczesnymi komorami korozyjnymi, w których możliwe jest prowadzenie badań zgodnie z wymogami ASTM B117.

Parametry badania korozyjnego zgodnie z ASTM B117

W celu zapewnienia powtarzalnych i odtwarzalnych wyników badań, norma ASTM B117 precyzyjnie określa warunki ich realizacji. Najważniejsze z nich to:

  • Stężenie roztworu NaCl: 5% ± 1%. 
  • Temperatura komory: 35°C ± 2°C.
  • pH roztworu: 6,5-7,2.
  • Czas trwania jednego cyklu: 2 h (1 h zraszanie, 1 h suszenie).
  • Całkowity czas badania: min. 48 h, max. do wystąpienia oznak degradacji korozyjnej.
  • Ułożenie próbek w komorze: pod kątem 20° i w odległości co najmniej 50 mm od ścian komory.

Procedura badania korozyjnego zgodnie z ASTM B117

Procedura badania korozyjnego w komorze solnej wg ASTM B117 obejmuje następujące etapy:

Etap Opis
Przygotowanie i oznakowanie próbek Zgodnie z wymaganiami normy.
Umieszczenie próbek w komorze Uruchomienie cyklicznego działania mgły solnej.
Kontrola parametrów badania Temperatura, pH, stężenie NaCl.
Okresowe sprawdzanie postępu korozji Co 24 godziny.
Zakończenie badania Po min. 48 godzinach lub wystąpieniu oznak degradacji materiału.
Ocena stopnia skorodowania próbek Metody wizualne i instrumentalne.

Jak interpretować wyniki badania zgodnie z ASTM B117?

Głównym kryterium oceny jest stopień skorodowania badanych próbek po określonym czasie ekspozycji. Pozwala to porównać odporność korozyjną różnych materiałów i powłok ochronnych w kontrolowanych warunkach przyspieszonego procesu degradacji.

Sprawdź także:  Badania w komorze solnej

Wyniki testu ASTM B117 są podstawą do optymalizacji technologii i poprawy właściwości antykorozyjnych wyrobów przemysłowych.

Regularne badania realizowane zgodnie z procedurą ASTM B117 pozwalają kontrolować powtarzalność procesów produkcyjnych oraz ocenić nowe rozwiązania materiałowe.


TENSLAB

TENSLAB

Tenslab Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się grupa, w której skład wchodzą: Laboratorium Wzorcujące, Laboratoria Badawcze (Laboratorium Antykorozyjne i Laboratoria Wytrzymałościowe) oraz Dział Szkoleń, Certyfikacji i Nadzorów.
Tenslab Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się grupa, w której skład wchodzą: Laboratorium Wzorcujące, Laboratoria Badawcze (Laboratorium Antykorozyjne i Laboratoria Wytrzymałościowe) oraz Dział Szkoleń, Certyfikacji i Nadzorów.

Sprawdź również:

12.30.2023
Przyczepność jest jedną z najważniejszych właściwości systemów powłokowych, decydującą o trwało…
03.04.2024
Badania korozyjne są niezbędne w ocenie odporności antykorozyjnej nowych materiałów i powłok oc…
02.23.2021
Twardość Rockwella Badania twardości metodą Rockwella wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm…