Badania korozyjne metali

Dlaczego tak ważne są badania korozyjne metali?

Metale i stopy, ze względu na liczne zalety, są podstawowym materiałem konstrukcyjnym w wielu gałęziach przemysłu. Niestety, materiały metaliczne, takie jak np. stal, aluminium, miedź, w wyniku oddziaływania środowiska eksploatacyjnego ulegają korozji elektrochemicznej.

Badania korozyjne są niezbędnym elementem kontroli jakości wyrobów metalowych oraz oceny nowych stopów i technologii ich wytwarzania/obróbki. Pozwalają symulować w przyspieszony sposób degradację materiału, spowodowaną korozją w rzeczywistych warunkach eksploatacji.

Firma TENSLAB dysponuje nowoczesnym Laboratorium Antykorozyjnym, w którym możliwe jest kompleksowe badanie odporności korozyjnej metali i stopów konstrukcyjnych.

Metody badań korozyjnych metali i stopów

Do najczęściej stosowanych metod badawczych w testach korozyjnych metali i stopów należą:

Rodzaj badaniaOpis
Badania w komorze solnejPróbki eksponuje się w komorze starzeniowej w atmosferze rozpylonej solanki (najczęściej NaCl) o określonym stężeniu i temperaturze, aby symulować korozję zachodzącą w warunkach przemysłowych lub morskich.
Badania w komorze klimatycznejPróbki poddawane są oddziaływaniu cyklicznych zmian temperatury i wilgotności. Warunki te umożliwiają badanie wpływu agresywnie korozyjnie czynników atmosferycznych.
Badania elektrochemiczneMetody polaryzacyjne i spektroskopowe służą do badania kinetyki procesów korozyjnych metali, jak również szybkości procesu ich degradacji.
Badania korozyjne pod obciążeniemPróbki poddawane są działaniu sił mechanicznych (rozciąganiu lub ściskaniu) i jednocześnie narażone są na oddziaływanie czynników korozyjnych. Badanie to służy do oceny wpływu naprężeń mechanicznych na odporność korozyjną materiału.
Badania w naturalnych warunkach terenowychDługotrwała ekspozycja próbek w rzeczywistym środowisku, w którym będzie eksploatowany dany materiał.

Normy i standardy stosowane w badaniach korozyjnych

W celu zapewnienia powtarzalnych i odtwarzalnych wyników, badania korozyjne materiałów metalicznych realizowane są zgodnie ze ściśle określonymi procedurami zawartymi w normach i standardach. Do najważniejszych z nich należą:

  • PN-EN ISO 9227 – Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance.
  • PN-EN ISO 6270 – Odporność korozyjna w atmosferze z kondensacją wilgoci w komorze z podgrzewanym zbiornikiem wodnym.
  • ASTM G5 – Standardowe metody referencyjne do wykonywania potencjodynamicznych pomiarów polaryzacji anodowej.
  • PN-EN ISO 9223 – Korozja metali i stopów. Klasyfikacja atmosfer. Klasyfikacja, określanie i ocena.
  • ASTM G102 – Standardowe metody wyznaczania szybkości korozji i powiązanych z tym informacji na podstawie pomiarów elektrochemicznych.
Sprawdź także:  Badanie twardości HV10 na złączach spawanych zgodnie z normą PN-EN ISO 15614-1:2017-08

Precyzyjne określenie warunków prowadzenia badań i metod oceny, pozwala porównywać wyniki testów korozyjnych dla różnych metali i stopów oraz kontrolować powtarzalność procesów produkcyjnych.

Regularne badania korozyjne są podstawą do stałego udoskonalania i optymalizacji składów stopów metali tak, aby zapewnić im jak najwyższą odporność korozyjną.