Skip to main content

Pomiar barwy

Barwa stanowi istotny parametr jakościowy systemów powłokowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej. Precyzyjny pomiar barwy pozwala zweryfikować zgodność wykonanej powłoki z wymaganiami Klienta. Sprawdź jak w laboratorium Tenslab profesjonalnie określamy parametry barwy powłok malarskich i lakierniczych.

pomiar barwy

Jak mierzymy barwę powłok malarskich i lakierniczych?

Do pomiaru barwy powłok stosujemy nowoczesny spektrofotometr, zapewniający precyzyjne wyniki. Urządzenie wykonuje pomiar widmowej charakterystyki odbicia światła od badanej powierzchni w zakresie widzialnym (400-700 nm) oraz oblicza parametry koloru w odpowiednich przestrzeniach barwnych.

Najczęściej oznaczane parametry barwy to:

 • Współrzędne XYZ, RGB.
 • Współrzędne barwy Lab.
 • Współczynnik luminancji Y.
 • Współrzędne odcienia i nasycenia C*ab hab.

Dodatkowo, obliczana jest różnica barwy ΔE pomiędzy powłoką wzorcową a badaną, co pozwala na ocenę zgodności z założonym odcieniem.

Tolerancje barwy zgodnie z normami

Dopuszczalne odchylenia parametrów barwy i różnice względem wzorca definiowane są w normach branżowych lub specyfikacjach Klientów.

Przykładowo, norma ISO 11664-4 określa trzy poziomy tolerancji barwy powłok:

 • Poziom 1 – ΔE ≤ 1
 • Poziom 2 – 1 < ΔE ≤ 2
 • Poziom 3 – 2 < ΔE ≤ 3

Oznacza to, że dla najwyższej dokładności kolorystycznej (poziom 1) maksymalna różnica barwy może wynosić 1.

Zastosowanie pomiaru barwy

Usługa pomiaru barwy pozwala na obiektywną i powtarzalną kontrolę:

 • Powłok proszkowych.
 • Systemów lakierniczych.
 • Wyrobów z tworzyw sztucznych.
 • Opakowań.

Zapewniamy kompleksową analizę parametrów barwy w Laboratorium Antykorozyjnym Tenslab. Zamów profesjonalną usługę pomiaru barwy już dziś!


Sprawdź również:

06.08.2021
Pojęcia podstawowe Próba Baumanna została opisana w PN-87/H-04514 oraz ISO 4968:1979. Pr…
12.30.2023
Właściwie dobrana grubość powłoki proszkowej ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia elementów …
11.16.2023
Praca spawacza należy do bardzo obciążających, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym….
02.23.2021
Pomiar twardości metodą Vickersa wykonywany jest w oparciu o normę PN-EN ISO 6507-1 i polega na …
Sprawdź także:  Różnice w pomiarze zawartości ferrytu delta metodami metalograficznymi oraz przy użyciu ferrytomierza