Korozja – metody kontroli i zapobiegania procesom degradacji materiałów metalicznych

Korozja to naturalny proces niszczenia metali w wyniku reakcji chemicznych i/lub elektrochemicznych z otaczającym je środowiskiem. Choć nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania tego zjawiska, istnieją skuteczne sposoby, by zminimalizować jego negatywne skutki.

Jakie są główne przyczyny korozji i jak jej przeciwdziałać?

Główne przyczyny korozji to:

 • 💧 Działanie wilgoci,
 • 🔥 Wysoka temperatura,
 • 🧲 Obecność agresywnych korozyjnie związków chemicznych.

Podstawowe metody przeciwdziałania korozji obejmują:

 • 🔧 Stosowanie powłok ochronnych,
 • 🛠 Regularną konserwację powierzchni,
 • 🚿 Usuwanie zanieczyszczeń i osadów,
 • 🌡 Kontrolę warunków pracy.

Aby skutecznie chronić metale przed korozją, należy zminimalizować działanie czynników ją powodujących. Istotne są zarówno zabiegi konserwacyjne, jak i odpowiedni dobór metod ochronnych, takich jak np. powłoki galwaniczne czy inhibitory korozji.

Korozja jest zjawiskiem nieuniknionym, można jednak spowolnić jej przebieg i ograniczyć negatywne skutki. Wymaga to holistycznego podejścia, uwzględniającego specyfikę danego środowiska pracy, jak i również właściwości eksploatowanego w nim materiału.

Podstawowe typy korozji

Korozja równomierna (ogólna)

 • Powoduje równomierny ubytek materiału.
 • Zachodzi na całej powierzchni elementu.
 • Trudna do wykrycia w początkowej fazie.

Korozja wżerowa

 • Przejawia się w postaci lokalnych ubytków materiału, tzw. wżerów.
 • Zachodzi na metalach i stopach w stanie pasywnym w środowiskach zawierających jony chlorkowe.
 • Jest groźna, ponieważ może prowadzić do perforacji elementów, a jednocześnie jest trudna do wykrycia.

Korozja międzykrystaliczna

 • Zachodzi na granicach ziaren metalu.
 • Powoduje kruchość i pękanie materiału.
 • Często poprzedza ją korozja wżerowa.

Korozja selektywna

 • Atakuje tylko niektóre składniki stopu.
 • Zaburza jego strukturę i właściwości.
 • Występuje w stopach wieloskładnikowych, np. brązach, mosiądzach.

Skutki korozji

Skutek korozjiOpis
Osłabienie struktury materiałuKorozja prowadzi do pogorszenia wytrzymałości mechanicznej materiału, co może skutkować występowaniem pęknięć, złamań i ostatecznie awarią konstrukcji.
Utrata funkcjonalnościUrządzenia i maszyny mogą tracić swoje właściwości operacyjne, co obniża ich efektywność i może prowadzić do przestojów.
Przyspieszone starzenieKorozja przyspiesza proces starzenia się materiałów, co wymaga ich wcześniejszej wymiany lub naprawy.
Wzrost kosztów eksploatacyjnychKonieczność częstszych napraw i konserwacji zwiększa koszty operacyjne. Dodatkowo, koszt wymiany skorodowanych części jest znaczący.
Ryzyko dla bezpieczeństwaW przypadku konstrukcji nośnych, takich jak mosty lub budynki, korozja może stwarzać poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa -ludzi.
Zagrożenie dla środowiskaWycieki z skorodowanych zbiorników czy rurociągów mogą prowadzić do zanieczyszczenia środowiska, np. w przypadku zbiorników z substancjami chemicznymi.
Negatywny wpływ estetycznyKorozja niszczy wygląd zewnętrzny obiektów, co jest szczególnie istotne w przypadku zabytków i elementów architektonicznych.
Obniżenie wartości rynkowejSkorodowane obiekty i urządzenia mają niższą wartość rynkową, co ma znaczenie przy odsprzedaży lub leasingu.

Jakie metody przeciwdziałania korozji są najbardziej skuteczne?

Powłoki malarskie

 • Tworzą barierę izolującą metal od działania agresywnych korozyjnie czynników środowiska.
 • Muszą pokrywać całą powierzchnię.
 • Wymagają okresowego odnawiania.
Sprawdź także:  Grubość powłoki cynkowej - kluczowe wskazówki i normy

Powłoki cynkowe i aluminiowe

 • Katodowo chronią stal przed procesem degradacji.
 • Nakładane metodą ogniową lub galwaniczną.
 • Trwałe, ale drogie w aplikacji.

Powłoki konwersyjne

 • Zwiększają odporność na korozję chemiczną.
 • Wytwarza się je np. przez utlenianie lub fosforanowanie.
 • Nadają metalom właściwości antykorozyjne.

Inhibitory korozji

 • Tworzą ochronną warstwę na powierzchni metalu.
 • Dodaje się je do mediów procesowych.
 • Działają tylko w trakcie użytkowania.

W TENSLAB dysponujemy nowoczesnym Laboratorium Antykorozyjnym, w którym przeprowadzamy testy odporności korozyjnej i dobieramy optymalne zabezpieczenia dla Państwa urządzeń. Zapraszamy do kontaktu!