Skip to main content

Grubość powłoki cynkowej – kluczowe wskazówki i normy

Jak określić optymalną grubość powłoki cynkowej?

Powłoka cynkowa jest niezbędna do zapewnienia ochrony antykorozyjnej stali. Dobór jej grubości stanowi kluczowy krok, determinujący jej właściwości ochronne.

Czynniki wpływające na dobór grubości powłoki cynkowej

Czynnik Wpływ na grubość powłoki
Agresywność korozyjna środowiska eksploatacyjnego Im wyższa agresywność korozyjna środowiska, tym powłoka cynkowa powinna być grubsza.
Planowany okres użytkowania Dłuższy okres użytkowania wymaga zastosowania grubszej powłoki.
Rodzaj elementów konstrukcyjnych Elementy konstrukcyjne, w zależności od funkcji i umiejscowienia, pokrywane są powłokami cynkowymi o zmiennej grubości.
Stopień narażenia na wilgoć Grubsze powłoki będą stosowane w środowiskach o wyższej wilgotności.
Wahania temperatury Ekstremalne temperatury i/lub jej duże zmiany w cyklu dobowym lub sezonowym mogą wymagać dostosowania grubości powłoki do warunków eksploatacyjnych.
Obciążenia mechaniczne Większe obciążenia oddziałujące na pokrywany powłoką cynkową element wymagają większej ochrony (grubszej powłoki).

Normy dotyczące powłok cynkowych

Normy, takie jak PN-EN ISO 14713 i PN-EN ISO 1461, określają wytyczne, zalecenia i metody badań powłok cynkowych stosowanych do ochrony przed korozją konstrukcji wykonanych z żeliwa i stali. Zgodnie z wymienionymi dokumentami normatywnymi, zalecana grubość powłoki cynkowej w zależności od agresywności korozyjnej środowiska powinna wynosić:

  • Niska agresywność korozyjna środowiska: min. 40 μm,
  • Średnia agresywność korozyjna środowiska: min. 60 μm,
  • Wysoka agresywność korozyjna środowiska: min. 80 μm.

Podane powyżej wartości, należy traktować jako minimalne zalecane grubości powłoki cynkowej. W praktyce, ze względu na różne czynniki, zazwyczaj stosuje się grubsze powłoki.

Metody pomiaru grubości powłoki cynkowej

Metoda Opis
Magnetyczna Pomiar za pomocą miernika grubości powłok na podłożach ferromagnetycznych.
Metalograficzna Ocena zgładu metalograficznego przy pomocy mikroskopu optycznego.
Grawimetryczna Pomiar masy próbki z i po usunięciu powłoki cynkowej.
Elektrochemiczna Analiza krzywych polaryzacyjnych.

Każda z tych metod ma swoje specyficzne zastosowania, wady i zalety. Skorelowanie kilku technik pozwala na uzyskanie najbardziej miarodajnych wyników.

Sprawdź także:  Ujawnienie pęknięcia przy użyciu mikroskopii świetlnej

Nasze Laboratorium

W Laboratorium Antykorozyjnym TENSLAB dysponujemy nowoczesnym sprzętem do kompleksowej analizy powłok galwanicznych, w tym powłok cynkowych. Zapewniamy precyzyjne badania, które pomogą określić optymalną grubość powłoki cynkowej dla Państwa projektów.


TENSLAB

TENSLAB

Tenslab Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się grupa, w której skład wchodzą: Laboratorium Wzorcujące, Laboratoria Badawcze (Laboratorium Antykorozyjne i Laboratoria Wytrzymałościowe) oraz Dział Szkoleń, Certyfikacji i Nadzorów.
Tenslab Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się grupa, w której skład wchodzą: Laboratorium Wzorcujące, Laboratoria Badawcze (Laboratorium Antykorozyjne i Laboratoria Wytrzymałościowe) oraz Dział Szkoleń, Certyfikacji i Nadzorów.

Sprawdź również:

11.16.2023
Kurs spawacza otwiera drzwi do ekscytującej i dochodowej kariery w branży spawalniczej. W tym ar…
06.27.2024
PN-EN ISO 6892 to kluczowy standard w dziedzinie badań wytrzymałościowych materiałów metalowych. …
12.30.2023
Biała korozja to specyficzny rodzaj korozji cynku i ocynkowanych powierzchni stali. Objawia się …
03.04.2024
Jak określić optymalną grubość powłoki cynkowej? Powłoka cynkowa jest niezbędna do zapew…
11.21.2019
Attention should be paid to the locations of specimens for impact tests for double V joints in a…