Grubość powłoki cynkowej – kluczowe wskazówki i normy

Jak określić optymalną grubość powłoki cynkowej?

Powłoka cynkowa jest niezbędna do zapewnienia ochrony antykorozyjnej stali. Dobór jej grubości stanowi kluczowy krok, determinujący jej właściwości ochronne.

Czynniki wpływające na dobór grubości powłoki cynkowej

CzynnikWpływ na grubość powłoki
Agresywność korozyjna środowiska eksploatacyjnegoIm wyższa agresywność korozyjna środowiska, tym powłoka cynkowa powinna być grubsza.
Planowany okres użytkowaniaDłuższy okres użytkowania wymaga zastosowania grubszej powłoki.
Rodzaj elementów konstrukcyjnychElementy konstrukcyjne, w zależności od funkcji i umiejscowienia, pokrywane są powłokami cynkowymi o zmiennej grubości.
Stopień narażenia na wilgoćGrubsze powłoki będą stosowane w środowiskach o wyższej wilgotności.
Wahania temperaturyEkstremalne temperatury i/lub jej duże zmiany w cyklu dobowym lub sezonowym mogą wymagać dostosowania grubości powłoki do warunków eksploatacyjnych.
Obciążenia mechaniczneWiększe obciążenia oddziałujące na pokrywany powłoką cynkową element wymagają większej ochrony (grubszej powłoki).

Normy dotyczące powłok cynkowych

Normy, takie jak PN-EN ISO 14713 i PN-EN ISO 1461, określają wytyczne, zalecenia i metody badań powłok cynkowych stosowanych do ochrony przed korozją konstrukcji wykonanych z żeliwa i stali. Zgodnie z wymienionymi dokumentami normatywnymi, zalecana grubość powłoki cynkowej w zależności od agresywności korozyjnej środowiska powinna wynosić:

  • Niska agresywność korozyjna środowiska: min. 40 μm,
  • Średnia agresywność korozyjna środowiska: min. 60 μm,
  • Wysoka agresywność korozyjna środowiska: min. 80 μm.

Podane powyżej wartości, należy traktować jako minimalne zalecane grubości powłoki cynkowej. W praktyce, ze względu na różne czynniki, zazwyczaj stosuje się grubsze powłoki.

Metody pomiaru grubości powłoki cynkowej

MetodaOpis
MagnetycznaPomiar za pomocą miernika grubości powłok na podłożach ferromagnetycznych.
MetalograficznaOcena zgładu metalograficznego przy pomocy mikroskopu optycznego.
GrawimetrycznaPomiar masy próbki z i po usunięciu powłoki cynkowej.
ElektrochemicznaAnaliza krzywych polaryzacyjnych.

Każda z tych metod ma swoje specyficzne zastosowania, wady i zalety. Skorelowanie kilku technik pozwala na uzyskanie najbardziej miarodajnych wyników.

Sprawdź także:  Metody badań korozyjnych - skuteczne techniki diagnostyczne

Nasze Laboratorium

W Laboratorium Antykorozyjnym TENSLAB dysponujemy nowoczesnym sprzętem do kompleksowej analizy powłok galwanicznych, w tym powłok cynkowych. Zapewniamy precyzyjne badania, które pomogą określić optymalną grubość powłoki cynkowej dla Państwa projektów.