Certyfikat spawacza – jak go zdobyć?

Certyfikat spawacza to klucz do intratnej i satysfakcjonującej kariery w branży spawalniczej. Jak zdobyć uprawnienia? Co potwierdza certyfikat i jakie otwiera możliwości zawodowe? Przeczytaj ten kompleksowy poradnik!

Certyfikat spawacza

Czym jest certyfikat spawacza? 

Certyfikat spawacza to formalny dokument potwierdzający posiadanie konkretnych kwalifikacji zawodowych w zakresie spawania określoną metodą i techniką. Jest niezbędny do legalnej pracy w zawodzie.

Certyfikaty wydawane są po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną, np. TUV. Są one uznawane w całej Unii Europejskiej.

Jakie są rodzaje certyfikatów spawacza?

Certyfikaty spawacza dzielą się na:

 • certyfikaty europejskiego spawacza – potwierdzają umiejętność spawania konkretną metodą np. MAG (135), TIG (141)
 • certyfikaty zakładowe – wydawane przez zakłady pracy, ważne tylko lokalnie
 • certyfikaty międzynarodowych instytutów spawalniczych – np. ANB, AWS, IIW

Najbardziej prestiżowe i rozpoznawalne to certyfikaty europejskie zgodnie z serią norm ISO 9606.

Jakie uprawnienia daje certyfikat spawacza?

Zakres uprawnień zależy od rodzaju certyfikatu. Np. certyfikat europejski potwierdza umiejętność spawania:

 • określonymi metodami (111, 135, 141 itd.)
 • określonych rodzajów złączy (teowe, doczołowe blach/rur)
 • określonych materiałów i ich grubości 
 • w określonych pozycjach (pionowa PF, sufitowa PE itp.)

Certyfikat uprawnia do wykonywania prac spawalniczych zgodnie ze specyfikacją. Jest ważny przez okres 3 lat od daty egzaminu, pod warunkiem zachowania ciągłości pracy (dopuszczalna przerwa poniżej 6. miesięcy)

Jakie korzyści daje certyfikat spawacza?

Posiadanie certyfikatu spawacza to liczne korzyści, m.in.:

 • Możliwość legalnego wykonywania zawodu i podjęcia pracy w branży
 • Prestiż i uznanie kwalifikacji zarówno w kraju, jak i za granicą 
 • Wyższe zarobki – stawki rynkowe od 4000 zł netto miesięcznie
 • Szersze perspektywy zatrudnienia i łatwiejsze znalezienie pracy
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i specjalizacji

Kto i w jakim celu potrzebuje certyfikatu spawacza?

Certyfikat spawacza niezbędny jest osobom planującym:

 • podjęcie pracy w zawodzie spawacza – potwierdza kwalifikacje
 • wyjazd do pracy za granicę – honorowany w całej UE
 • rozwój umiejętności i zdobycie kolejnych uprawnień spawalniczych
 • spełnienie wymogów pracodawcy, np. przy ubieganiu się o awans
 • udział w postępowaniach przetargowych w branży spawalniczej
Sprawdź także:  Wymagania PN-EN ISO 15614-1:2017-08 odnośnie lokalizacji próbek do próby udarności

Gdzie zdobyć certyfikat spawacza? 

Certyfikaty spawacza wydają akredytowane ośrodki egzaminacyjne po zdanym egzaminie. Najczęściej są to:

 • Instytuty Spawalnictwa, oddziały terenowe 
 • Akredytowane ośrodki szkoleniowe, np. Tenslab
 • Urzędy Dozoru Technicznego
 • Wyższe Szkoły Inżynierskie kształcące w zawodzie spawacza

Jak przygotować się do egzaminu spawacza?

Aby zdać egzamin na certyfikat, należy:

 • odbyć profesjonalny kurs spawacza w danej metodzie, np. MAG (135)
 • zaznajomić się ze specyfikacją egzaminu (materiały, wymiary próbek, itp.) 
 • poćwiczyć spawanie próbek zgodnie z wymaganiami norm
 • powtórzyć wiedzę teoretyczną dot. metody spawania, technologii, BHP
 • odpowiednio przygotować się fizycznie i psychicznie do egzaminu

Solidne przygotowanie praktyczne i teoretyczne zwiększa szanse na pozytywny wynik egzaminu.

Ile kosztuje certyfikat spawacza? 

Uzyskanie certyfikatu spawacza wiąże się z następującymi kosztami:

 • kurs spawacza – od 3000 do 4500 zł 
 • egzamin kwalifikacyjny – od 500 do 1400 zł
 • wydanie certyfikatu – ok. 250 zł
 • badania lekarskie, materiały egzaminacyjne itp.

Cena zależy m.in. od rodzaju i zakresu certyfikatu.

Podsumowanie

Certyfikat spawacza to niezbędny dokument, otwierający drogę do satysfakcjonującej kariery w branży spawalniczej. Warto zainwestować w profesjonalny kurs i solidne przygotowanie do egzaminu, aby go zdobyć. Posiadanie certyfikatu zwiększa znacząco szanse zawodowe i możliwości rozwoju.