Grubość powłoki lakierniczej -norma

Jaka grubość powłoki lakierniczej jest wymagana normą?

Grubość powłoki lakierniczej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jej właściwości ochronnych i dekoracyjnych. Zbyt cienka lub nieodpowiednia grubość warstwy lakieru szybciej ulega zużyciu i nie zabezpiecza skutecznie podłoża przed korozją. Normy branżowe precyzyjnie określają zalecaną grubość dla poszczególnych typów lakierów oraz podłoży.

Zgodnie z normą ISO 19840, minimalna grubość powłoki lakierniczej na pojazdach powinna wynosić:

  • Lakier podkładowy – 20-35 μm, 
  • Lakier bazowy – 35-60 μm,
  • Lakier bezbarwny – 40-60 μm.

Oznacza to, że całkowita grubość systemu lakierniczego powinna mieścić się w przedziale od 95 do 155 μm. Wartości te zapewniają wystarczającą ochronę antykorozyjną i odporność na zarysowania podczas eksploatacji.

W przypadku lakierów przemysłowych (stosowanych do zabezpieczania powierzchni np. maszyn, urządzeń, konstrukcji), minimalna grubość jest określana indywidualnie w specyfikacji. Zwykle wynosi ona od 60 do 250 μm.

Jak zmierzyć grubość powłoki lakierniczej?

Do pomiaru grubości lakieru służą specjalne mierniki, które wykorzystują różne nieniszczące metody oparte na:

  • Indukcji magnetycznej,
  • Prądach wirowych,
  • Ultradźwiękach.

Mierniki magnetyczne bazują na zjawisku oddziaływania pola magnetycznego z powłoką. Urządzenie wytwarza impuls magnetyczny, który przenika przez badaną powłokę do metalicznego podłoża. Na podstawie charakterystyki rozproszenia pola, wyznaczana jest grubość powłoki (np. lakieru). Metoda indukcji magnetycznej stosowana jest do pomiaru grubości powłok nieferromagnetycznych na podłożach ferromagnetycznych.

Mierniki prądów wirowych posiadają głowicę z wirującym magnesem. Pod jej wpływem w powłoce indukowane są prądy wirowe, których natężenie zależy od grubości warstwy niemagnetycznej. Czujniki mierzą wartość prądów, a mikroprocesor oblicza grubość powłoki. Metoda ta stosowana jest do pomiaru grubości powłoki na podłożach nieferromagnetycznych.

Mierniki ultradźwiękowe wykorzystują fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości. Impuls ultradźwiękowy jest wysyłany przez powłokę, odbija się od podłoża i wraca do czujnika. Na podstawie czasu przejścia fali, obliczana jest grubość warstwy lakieru.

Sprawdź także:  Grubość powłoki cynkowej - kluczowe wskazówki i normy

Nowoczesne mierniki grubości powłok mają intuicyjne menu, duży wyświetlacz LCD i są proste w obsłudze. Umożliwiają szybki pomiar, a wyniki zapisywane są w pamięci urządzenia. Dodatkowo, pomiary mogą być realizowane zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i na rzeczywistych elementach w warunkach polowych.

Podsumowanie

Normy branżowe precyzyjnie określają minimalną zalecaną grubość powłoki lakierniczej dla zapewnienia wymaganej odporności antykorozyjnej. Przykładowo, całkowita grubość lakieru samochodowego powinna wynosić 95-155 μm. 

Sprawdzenie, czy nałożony lakier spełnia te wymagania, jest proste i wykonywane za pomocą specjalistycznych mierników. Pozwalają one szybko i nieniszcząco zmierzyć grubość powłoki, a otrzymane wyniki odnieść do zaleceń zawartych w dokumentach normatywnych i specyfikacjach. Regularny pomiar grubości pozwala kontrolować jakość powłoki lakierniczej oraz identyfikować obecność w niej ewentualnych defektów i uszkodzeń.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym artykule, będą pomocne podczas kontroli grubości Twoich powłok lakierniczych. W razie pytań, nasi specjaliści służą wsparciem!