Laboratorium badań korozyjnych

Badania korozyjne są niezbędne w ocenie odporności antykorozyjnej nowych materiałów i powłok ochronnych. Pozwalają też kontrolować jakość produkcji pod kątem trwałości gotowych wyrobów.

Laboratoria korozyjne dysponują specjalistyczną aparaturą badawczą, która umożliwia odtwarzanie różnych, przyspieszonych warunków korozji. Symulują np. działanie mgły solnej, zmiennych temperatur, promieniowania UV.

Firma TENSLAB oferuje szeroki zakres badań korozyjnych zgodnych z międzynarodowymi normami, m.in. badania w komorze solnej, testy cykliczne czy analizę właściwości fizyko-chemicznych wyrobów lakierniczych i farb.

Jak wybrać wiarygodne laboratorium badań korozyjnych? 

Wybierając zewnętrzne laboratorium do badań korozyjnych, warto zwrócić uwagę na:

AspektOpis
Certyfikaty i akredytacjeGwarantują wysoką jakość i rzetelność prowadzonych badań.
Nowoczesny park maszynowyLaboratorium powinno dysponować zaawansowanym sprzętem badawczym, spełniającym normy międzynarodowe.
Doświadczenie w badaniach korozyjnychIm większe, tym lepiej. Pozwala to uniknąć błędów i zapewnia wiarygodne wyniki.
Kompleksowa oferta badańSzeroki wachlarz dostępnych testów korozyjnych ułatwia dobór optymalnych metod.
Elastyczność i szybkość realizacji badańWażna zwłaszcza w pilnych zleceniach.
Przejrzystość wycen i raportówUłatwia ocenę opłacalności i interpretację wyników.

Jak przebiegają badania korozyjne w laboratorium?

Typowy proces realizacji badania korozyjnego w profesjonalnym laboratorium obejmuje następujące etapy:

  1. Przygotowanie i dostarczenie reprezentatywnej próbki materiału/powłoki do badań przez Klienta do laboratorium.
  2. Ustalenie zakresu i metodyki planowanych badań korozyjnych.
  3. Przeprowadzenie testów korozyjnych zgodnie z ustaloną procedurą i normami.
  4. Szczegółowa analiza wyników badań, ocena zmian i identyfikacja mechanizmów korozji.
  5. Opracowanie raportu z badania, zawierającego dokumentację fotograficzną, opis wyników i wnioski końcowe.
  6. Konsultacje posprzedażowe i wsparcie we wdrażaniu rekomendacji z badań.

Współpraca z doświadczonym laboratorium korozyjnym to gwarancja rzetelnych i wiarygodnych wyników, które posłużą doskonaleniu wyrobów pod kątem odporności na korozję.

Sprawdź także:  Własności wytrzymałościowe stali