Metody badań korozyjnych – skuteczne techniki diagnostyczne

Korozja to proces niszczenia materiałów, który corocznie przysparza przemysłowi ogromnych strat. Aby im zapobiegać, kluczowe jest dogłębne zbadanie mechanizmów korozyjnych i odporności poszczególnych metali. W tym celu stosuje się specjalistyczne testy laboratoryjne.

Jakie korzyści dają badania korozyjne?

 • 🧪 Oceniają podatność materiałów na korozję.
 • ⚗️ Określają agresywność środowiska roboczego.
 • 🔬 Sprawdzają jakość powłok ochronnych.
 • 🔎 Analizują przyczyny uszkodzeń elementów.
 • 🛠 Pozwalają dobrać optymalną metodę ochrony.
 • ⛑ Zapobiegają przyszłym awariom.

Badania korozyjne dostarczają niezbędnej wiedzy, aby ograniczać negatywne skutki degradacji już na etapie projektowania i produkcji. Pozwalają też zrozumieć mechanizmy prowadzące do uszkodzeń i awarii przemysłowych.

Jakimi metodami bada się procesy korozyjne?

Badania elektrochemiczne

 • Pomiar prądu i potencjału korozyjnego.
 • Pozwalają ocenić kinetykę procesów korozyjnych.
 • Wymagają specjalistycznej aparatury i wiedzy.

Testy w komorach klimatycznych

 • Kontrolowana temperatura, wilgotność i skład atmosfery.
 • Symulacja rzeczywistych warunków środowiskowych.
 • Badanie długoterminowej odporności materiałów.

Metody spektroskopowe

 • Analizują skład chemiczny powierzchni.
 • Identyfikują jakościowo i ilościowo produkty korozji.
 • Przydatne w badaniach skuteczności działania inhibitorów korozji.

Badania mikroskopowe

 • Obserwacja inicjacji i rozwoju uszkodzeń korozyjnych.
 • Określenie morfologii powierzchni materiału.
 • Analiza składu chemicznego zanieczyszczeń.

Symulacje komputerowe

 • Prognozowanie odporności korozyjnej.
 • Modelowanie kinetyki procesów korozyjnych.
 • Projektowanie optymalnych powłok ochronnych.

Zapraszamy do naszego nowoczesnego laboratorium TENSLAB – pomożemy zbadać i rozwiązać problem korozji!

Sprawdź także:  Moduł Younga