Biała korozja – jak zapobiegać problemom związanym z korozją cynku?

Biała korozja to specyficzny rodzaj korozji cynku i ocynkowanych powierzchni stali. Objawia się w postaci białych, kredowatych produktów korozji metalu, stąd jej nazwa.

Biała korozja

Jako rozpoznać i przeciwdziałać białej korozji cynku i stali ocynkowanych?

Firma Tenslab specjalizuje się w badaniach procesów korozyjnych oraz doborze metod zabezpieczeń przed korozją. Wykonujemy oznaczenia podatności materiałów na białą korozję oraz testujemy inhibitory korozji, a także ochronne systemy malarskie. Zapraszamy do współpracy!

Mechanizm powstawania białej korozji

Biała korozja zachodzi na powierzchni cynku i ocynkowanych stali w wilgotnych środowiskach, w warunkach zmiennego lub ograniczonego dostępu tlenu. Zjawisko to polega na powstawaniu trudno rozpuszczalnych soli i wodorotlenków (głównie Zn(OH)2), które tworzą na powierzchni metalu porowate, kredowate warstwy produktów korozji, tzw. białą rdzę.

Biała korozja postępuje bardzo szybko i może prowadzić do całkowitego zniszczenia cienkich powłok cynkowych nałożonych na powierzchnię stali, nawet w ciągu kilku miesięcy. Istotne jest szybkie rozpoznanie zagrożenia wystąpienia białej korozji i podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych.

Badania podatności na białą korozję

Laboratorium Antykorozyjne Tenslab oferuje następujące metody badań podatności na białą korozję:

  • Ciągłe i cykliczne ekspozycje korozyjne próbek w komorze starzeniowej i klimatycznej.
  • Badania mikroskopowe powstających produktów korozji.
  • Pomiary grubości powłok cynkowych na powierzchni stali.
  • Pomiary grawimetryczne.

Uzyskane na podstawie przeprowadzonych badań korozyjnych wyniki pozwalają na identyfikację ryzyka wystąpienia białej korozji w określonych warunkach eksploatacyjnych oraz dobór odpowiednich metod zapobiegania temu zjawisku.

Metody przeciwdziałania białej korozji

W celu zapobiegania wystąpieniu białej korozji cynku i powłok cynkowych, stosuje się następujące metody:

  • Regularną konserwację powierzchni poprzez okresowe usuwanie z niej brudu, osadów i zanieczyszczeń.
  • Stosowanie odpowiednich i dedykowanych do materiałów cynkowych środków czyszczących (detergentów).
  • Ochronę przed powstawaniem uszkodzeń mechanicznych, w postaci zarysowań, otarć, obić.
  • Kontrolę wilgotności i przeciwdziałanie skraplaniu się pary wodnej na powierzchni cynku.
  • Wykonywanie przeglądów stanu powierzchni elementów cynkowych. W przypadku wykrycia pierwszych objawów białej korozji, podjęcie odpowiednich działań naprawczych i zapobiegających jej dalszemu rozwojowi.
Sprawdź także:  Ujawnienie pęknięcia przy użyciu mikroskopii świetlnej

Zapewniamy kompleksowe badania w zakresie białej korozji i metod jej przeciwdziałania. Zapraszamy do kontaktu!