Skip to main content

Korozja stali nierdzewnej

Stal nierdzewna uważana jest za materiał odporny na korozję. Jednak w pewnych niekorzystnych warunkach, także ona może ulegać procesowi przyspieszonej degradacji. Jakie są rodzaje korozji stali nierdzewnych i jak im przeciwdziałać?

Korozja stali nierdzewnej

Firma Tenslab oferuje szeroki zakres badań korozyjnych stali nierdzewnych oraz testowanie inhibitorów korozji. Określamy odporność m.in. na korozję wżerową, szczelinową, naprężeniową, międzykrystaliczną. Sprawdź nasze kompetencje!

Główne rodzaje korozji stali odpornych na korozję

Do najczęstszych postaci uszkodzeń korozyjnych stali nierdzewnych należą:

 • Korozja wżerowa – lokalne ubytki materiału w postaci wżerów, których powstawanie związane jest z działaniem jonów halogenkowych (głównie jonów chlorkowych).
 • Korozja szczelinowa – zlokalizowana w szczelinach w konstrukcji w wyniku utworzenia się w tych miejscach ogniwa stężeniowego różnego natlenienia.
 • Korozja naprężeniowa (pękanie korozyjne) – występuje przy jednoczesnym działaniu czynników korozyjnych i naprężeń rozciągających oddziałujących na dany element wykonany ze stali nierdzewnej.
 • Korozja międzykrystaliczna – forma degradacji materiału, która zachodzi na granicy ziaren metalu. Korozja międzykrystaliczna prowadzi do spadku właściwości wytrzymałościowych stali nierdzewnych.

Badania korozji stali nierdzewnych

Laboratorium Antykorozyjne Tenslab oferuje następujące metody badań korozji stali nierdzewnych:

 • Ekspozycje korozyjne w warunkach rzeczywistych.
 • Przyspieszone badania korozyjne i klimatyczne realizowane w komorach starzeniowych i ksenonowej.
 • Pomiary grawimetryczne.
 • Ocenę próbek i wyrobów gotowych poddanych badaniom korozyjnym (wskaźnik ochrony, wskaźnik wyglądu, wskaźnik efektywności ochrony).

Zabezpieczenie przed korozją stali nierdzewnych

Oprócz rozpoznania mechanizmów i podatności korozyjnej, wskazujemy także skuteczne metody zabezpieczenia stali nierdzewnych poprzez:

 • Dobór odpowiedniego typu stali w zależności od warunków pracy w środowisku eksploatacyjnym.
 • Modyfikację warunków pracy.
 • Zastosowanie inhibitorów korozji.
 • Technologie wytwarzania i obróbki minimalizujące naprężenia mechaniczne.
 • Dobór ochronnego systemu malarskiego.

Nasze fachowe wsparcie w zakresie badań i zabezpieczeń antykorozyjnych pozwoli uniknąć problemów związanych z korozją stali nierdzewnych.

Sprawdź także:  Równoważnik węgla

Skontaktuj się z nami!


Sprawdź również:

06.08.2021
Zacznijmy od pojęcia połączenie spawane, które jest nierozłącznym łączeniem materiałów. Złącze s…
11.16.2023
Badania radiograficzne są jedną z podstawowych metod nieniszczącej kontroli jakości (NDT) wykon…
06.08.2021
W praktyce laboratoryjnej, w ocenie właściwości materiałów wykorzystuje się pomiary twardości. …
10.15.2019
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym wykonanym przez PPNT w Gdyni na temat Parku K…
12.30.2023
Komory solne służą do przyspieszonych testów korozyjnych materiałów i wyrobów w warunkach dział…
09.09.2019
Poniżej zestawienie wyników pomiaru zawartości ferrytu delta z wykorzystaniem mikroskopu świetln…