Kwalifikowanie technologii spawania

Przed rozpoczęciem spawania danego elementu lub konstrukcji konieczne jest opracowanie instrukcji technologicznej spawania (WPS – welding procedure specification), która stanowi swoisty przepis jak prowadzić proces spawania tak aby w jego wyniku otrzymać połączenie spawane spełniające dane wymagania.

Proces spawania uważany jest za proces specjalny zgodnie z terminologią norm dotyczących systemów jakości. Stąd konieczność posiadanie pisemnej instrukcji WPS. Jednak bardzo często samo opracowanie instrukcji WPS jest nie wystarczające, ponieważ nie wiemy czy spoiny które zostały wykonane zgodnie z instrukcją spełniają określone wymagania, dlatego instrukcje WPS należy potwierdzić odpowiednimi badaniami nieniszczącymi oraz niszczącymi na gotowym wyrobie wykonanym zgodnie z instrukcją WPS.

Do tego służy proces kwalifikowania technologii spawania WPQR (WPQR – welding procedure qualification record). WPQR to nic innego jak zapis z procesu spawania wyrobu, który następnie zostanie przebadany i dla którego określono czy spełnia dane wymagania wytrzymałościowe i jakościowe. Dopiero po wykonaniu wszelkich badań i stwierdzeniu czy wyrób spełnia wymagania możemy powiedzieć że dana instrukcja WPS jest skuteczna i że spoiny wykonane na jej podstawie spełniają określone wymagania.

Zazwyczaj kwalifikowanie technologii spawania WPQR w Europie, odbywa się na podstawie serii norm EN ISO 156…. i może zostać wykonane na podstawie różnych metod, poprzez:

  • kwalifikowanie technologii spawania na podstawie zbadanych materiałów dodatkowych (norma EN ISO 15610),
  • kwalifikowanie technologii spawania na podstawie wcześniej nabytego doświadczenia w spawaniu (norma EN ISO 15611),
  • kwalifikowanie technologii spawania na podstawie standardowej technologii spawania (EN ISO 15612),
  • kwalifikowanie technologii spawania na podstawie badania przedprodukcyjnego spawania (EN ISO 15613),
  • kwalifikowanie technologii spawania na podstawie badania technologii spawania (EN ISO 15614), jest to najpopularniejsza metoda kwalifikowania technologii ponieważ przeprowadzamy w niej pełne badanie jakościowe i wytrzymałościowe gotowego wyrobu. Daje nam to najwięcej informacji jaką jakość i wytrzymałość posiada wykonana spoina.
Sprawdź także:  Szkolenia

Należy pamiętać że nie dla każdej metody spawania dopuszczone są wszystkie metody kwalifikowania technologii spawania. Dodatkowo normy branżowe mogą narzucić nam według jakich norm powinniśmy wykonać kwalifikowanie technologii spawania WPQR lub nałożyć dodatkowe wymagania w zakresie badań lub kryteria akceptacji, które dana technologia spawania powinna spełnić.

kwalifikowanie technologii spawania tabela

Poniżej przedstawiono schemat przebiegu opracowania i kwalifikowania instrukcji technologicznej spawania WPS:

chemat przebiegu opracowania i kwalifikowania instrukcji technologicznej spawania WPS

Laboratoria Tenslab posiadają akredytacje PCA w zakresie której mogą przeprowadzać kompleksowe badania kwalifikowanych technologii spawania WPQR zarówno w zakresie badań nieniszczących jak i niszczących w dowolnej metodzie kwalifikowania. Dodatkowo dział Szkoleń, Certyfikacji i Nadzorów posiada własną spawalnie w której na życzenie klienta możemy sprawdzić skuteczność danej instrukcji WPS lub wykonać złącza spawane, które następnie zbadamy.