Skip to main content
Opinie techniczne

Opinie techniczne

Przygotowujemy opinie techniczne uszkodzonych lub wadliwych wyrobów konstrukcyjnych oraz złączy spawanych, w celu ustalenia przyczyny uszkodzenia lub niespełnienia wymagań.

Opinie technicznej są przygotowywane w oparciu o przeprowadzone badania nieniszczące, niszczące oraz wiedzę techniczną i bogate doświadczenie wykwalifikowanego personelu.

opinie techniczne
Sprawdź także:  Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM)