Grubość powłok

Grubość powłok

Badanie grubości powłok zgodnie z normą PN-EN ISO 2808

Podczas procesów produkcyjnych, jednym z niezbędnych parametrów określających poprawność przeprowadzenia odbiorów po procesie malowania jest zdefiniowanie grubości otrzymywanych powłok. W zależności od zastosowanego podłoża i rodzaju poryć stosowane są różne metody pomiaru. W naszym laboratorium przeprowadzamy analizę grubości powłok w zakresie od 0-2000 µm.(-)

Pomiary wykonywane są metodami nieniszczącymi za pomocą indukcji magnetycznej i prądów wirowych lub metodą optyczną, przy wykorzystaniu mikroskopu stereoskopowego na przygotowanych zgładach metalograficznych. Ocena grubości wykonywana jest zarówno na przygotowanych płytkach, jak i gotowych konstrukcjach. W celu uzyskiwania miarodajnych wyników przed pomiarami wykonywana jest kalibracja urządzeń na foliach wzorcowych.

Zmierzone podczas badań grubości porównywane są z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach.

Badanie grubości wykorzystywane jest również, jako wstępna analiza zastosowanych systemów powłokowych przed przeprowadzeniem szeregu dalszych badań.

Sprawdź także:  Testy korozyjne materiałów i powłok ochronnych