Skip to main content
Barwa i połysk

Barwa i połysk

Barwa i połysk

Aspekt wizualny

Przy realizacji różnych projektów, bardzo często definiowane są parametry, takie jak barwa, czy połysk. Nie wpływają one na trwałość powłoki, ale oddziałują wizualnie na klienta docelowego i pozwalają na odpowiednie dopasowanie wyrobu do jego gustu i wymagań. Ponadto firmy przemysłowe produkujące wyroby, konstrukcje mają wiele oddziałów lub korzystają z usług poddostawców, co znacząco utrudnia wytworzenie dwóch egzemplarzy o jednakowej, jednolitej barwie. Pomiary parametrów wizualnych przeprowadzane są również po ekspozycji próbek w warunkach agresywnych powodujących degradację powłoki i wywołujących zmiany wizualne na powierzchniach wyrobów tj. przebarwienia, blaknięcie, żółknięcie, utrata połysku. Pomiary zmiany barwy i połysku pozwolą na oszacowanie i kierunek zmian w wyglądzie powłoki podczas ekspozycji powodującej przyśpieszone starzenie. Dzięki temu można zweryfikować trwałość i odporność na różne warunki (kondensacja wilgoci, narażenia na środowisko agresywne, czy też ekspozycję na światło). Pozwoli to oszacować odporność produktów na zmianę barwy i połysku po określonym czasie eksploatacji.

Badanie barwy

Na odbiór i postrzeganie koloru, oprócz warunków panujących w otoczeniu, znaczący wpływ ma przygotowanie powierzchni, a także połysk. Aby ujednolicić zdefiniowanie barwy używane są systemy, które pozwalają na określenie jej w sposób numeryczny. Przodującym z nich jest system CIE Lab. Barwa określana jest poprzez 3 współrzędne: L* – jasność oraz a* i b* wyznaczających jej tonację. W celu wytworzenia serii jednakowych wyrobów niezbędne jest określenie wzorca, do którego porównywana będzie uzyskiwana barwa. Na tej podstawie obliczana jest jej różnica ΔE*. Ocena może być również oparta o dodatkowe kryteria zdefiniowane przez klienta. Pomiar odbywający się przy zastosowaniu geometrii 45/0 odzwierciedla wrażenie odczytu barwy przez wzrok ludzki. W urządzeniu stosowane jest oświetlenie cyrkularne pod kątem 45°, zaś ocena natężenie światła odbitego odbywa się nad próbką badaną.

W naszym laboratorium przeprowadzamy badania kolorymetrem porównawczym – zgodnie z PN-ISO 7724-3. Pomiar określany jest w przestrzeniach barwnych CIE lab, XYZ, geometria pomiarów 45°/0 lub 0/45° lub w schemacie SCE.

Sprawdź także:  Ocena zniszczeń korozyjnych

Oprócz kontroli barwy przeprowadzamy również pomiar połysku. Ten parametr również znacząco wpływa na postrzeganie kolorystyczne obserwatora.

Badanie połysku

Badanie połysku przeprowadzane jest za pomocą połyskomierza trójkątnego zgodnego z normą PN-EN ISO 2813, pod kątem 20°/60°/85°. (-) Mierzone jest natężenia promieniowania odbitego światła zwierciadlanego kierowanego na powierzchnię testową pod odpowiednim kątem. Na podstawie uzyskiwanych wyników poddaje się ocenie zgodność połysku ze wzorcem ΔG. Ważnym aspektem jest określenie, czy badane wartości mieszczą się w założonych granicach tolerancji.