Odporność na zarysowania

Odporność na zarysowania

Badanie odporności na zarysowania realizowane zgodnie z ISO 1518-1

Badanie odporności na zarysowania realizowane jest w celu weryfikacji zgodności z wymaganiami, specyfikacjami, a także podczas opracowywania produktu w celu weryfikacji określonej odporności, która może mieć kluczowe znaczenie dla elementów eksploatowanych w warunkach ciągłego narażenia na uszkodzenia mechaniczne. Przy przerwaniu ciągłości pokryć zostaje uszkodzona bariera ochronna, a produkty ulegają przyśpieszonej degradacji.
Ocenę stosuje się również jako wskaźnik zmian właściwości wyrobów po ekspozycji w agresywnym środowisku. Badanie wykonywane jest zarówno przed, jak i po narażeniu. Pozwala to na zdefiniowanie spadku twardości zarysowej będącym skutkiem wpływu danego środowiska.

Metoda badania polega na zarysowywaniu powłoki za pomocą rysika pod stałym obciążeniem. Rysik ustawiany jest w sposób prostopadły do powierzchni testowej, a obciążenie regulowane za pomocą odważników.

Badanie może zostać zrealizowane w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami przy zdefiniowanym obciążeniu, bądź jako badanie ewaluacyjne, jako seria pomiarów, w celu zdefiniowania odporności systemu powłokowego, wyrobu.

Sprawdź także:  Badanie korozyjne w mgle solnej