Badanie szczelności powłok

Badanie szczelności powłok
Badanie szczelności powłok realizowane zgodnie z ISO 29601

Badanie szczelności powłok przeprowadza się w celu weryfikacji ochrony przed korozją zastosowanego systemu malarskiego na podłożu metalowym. Polega na ocenie porowatości utwardzonych powłok. Pozwala zweryfikować jakość powłok, wykryć błędy produkcyjne powstałe przy aplikacji wyrobów malarskich np. zanieczyszczenia podpowłokowe, pinhole (kratery), wgłębienia, pęknięcia, a także inne występujące na konstrukcji nieciągłości. Bardzo często wady nie są możliwe do ujawnienia podczas inspekcji wizualnej. W tym celu wykorzystuje się detektor wysoko- lub niskonapięciowy. Rodzaj urządzenia i napięcie dobierane są w zależności od grubości nieprzewodzącej warstwy systemu powłokowego. Defekty powodują obniżenie wytrzymałości dielektrycznej powłoki, co pozwala na ich wykrycie. Urządzenie podczas badania generuje sygnał dźwiękowy w miejscach występowania nieciągłości. W raporcie z badań określana jest liczba wykrytych wad i miejsca ich detekcji.

Sprawdź także:  Badania kondensacyjne - odporność na wilgoć