Skip to main content
Badania korozyjne

Badania korozyjne

badania korozyjnosci

Badania korozyjne są przeprowadzane w celu uzyskania informacji, jak dany metal lub złącze spawane zachowuje się w środowisku korozyjnym. 

Badania korozyjne wykonujemy według standardów: 

 • ASTM G48
 • ASTM A262
 • NORSOK M-601
 • PN-EN ISO 3651-1
 • PN-EN ISO 3651-2
 • własną procedurą

Korozja to jeden z kluczowych problemów przemysłu, który może prowadzić do ogromnych strat technicznych i finansowych. Specjalistyczne badania korozyjne umożliwiają dokładne scharakteryzowanie podatności korozyjnej materiałów oraz opracowanie skutecznych metod ich ochrony.

Rodzaje badań korozyjnych

Wykonujemy szeroki zakres testów laboratoryjnych i przyspieszonych badań korozyjnych zgodnie z normami krajowymi i zagranicznymi, w tym:

 • Badania odporności korozyjnej na działanie obojętnej mgły solnej (NSS), kwaśnej mgły solnej (AASS) oraz kwaśnej mgły solnej z dodatkiem przyspieszacza korozji (CASS).
 • Badania odporności na działanie czynników atmosferycznych.
 • Badania odporności korozyjnej w atmosferze z kondensacją wilgoci z podgrzewanym zbiornikiem wodnym.
 • Badania odporności na wilgotny okład (test kataplazmy).
 • Ocena stopnia korozji wżerowej (metoda wzorców i siatkowa).
 • Ocena próbek i wyrobów gotowych poddanych badaniom korozyjnym (wskaźnik ochrony, wskaźnik wyglądu, wskaźnik efektywności ochrony).

Precyzyjnie dobieramy i kontrolujemy warunki przeprowadzanych testów, co pozwala na symulowanie rzeczywistych warunków pracy badanych materiałów konstrukcyjnych i/lub produkcyjnych.

Cel badań korozyjnych

Główne cele realizowanych przez nas badań korozyjnych obejmują:

 • Określenie podatności korozyjnej i szybkości korozji metali i stopów.
 • Ocenę skuteczności działania inhibitorów korozji i ochronnych systemów malarskich.
 • Porównanie odporności korozyjnej różnych materiałów.
 • Badanie degradacji i starzenia materiałów metalicznych i tworzyw sztucznych.
 • Symulacja warunków rzeczywistych w celu określenia trwałości materiału.

Wyniki naszych specjalistycznych badań korozyjnych, dostarczają Klientowi niezbędnych informacji, potrzebnych do właściwego doboru materiału i metody jego zabezpieczenia antykorozyjnego. Dodatkowo, firma TENSLAB świadczy usługi w zakresie ekspertyz i opinii technicznych, dotyczących identyfikacji przyczyn degradacji materiałów konstrukcyjnych i produkcyjnych.

Sprawdź także:  Próba udarności

Baza badawcza

Nowoczesne Laboratorium Antykorozyjne firmy Tenslab dysponuje infrastrukturą badawczą, w skład której wchodzą:

 • Komory starzeniowe,
 • Komora klimatyczna wyposażona w lampy ksenonowe,
 • Aparatura do badań tribologicznych,
 • Piec laboratoryjny.

Zapewniamy kompleksową realizację prac badawczo-rozwojowych w zakresie problematyki korozyjnej i doboru zabezpieczeń opartych na ochronnych systemach malarskich. Skontaktuj się z nami!