Skip to main content
Badania zawartości ferrytu

Badania zawartości ferrytu

Badania zawartości ferrytu

Zawartość ferrytu z punktu widzenia konstruktorów jest istotną właściwością materiałów stalowych. Zbyt mała lub zbyt duża zawartość ferrytu może wpływać na własności materiałów, takie jak: wytrzymałość, odporność na korozję czy pękanie spoin w wysokich temperaturach (stale duplex). 

Badanie zawartości ferrytu metodą powierzchniową ferrytoskopem działa na zasadzie pomiaru właściwości magnetycznych materiału, pomiary wykonuje się na odpowiednio oczyszczonych próbkach. Posiadamy ferrytoskop, zarówno do badań zawartości ferrytu w Laboratorium, jak również do badań w terenie.

Drugą metodą badania zawartości ferrytu w stalach jest metoda mikroskopowa. Polega ona na odpowiednim przygotowaniu zgładu do analizy mikrostruktury, a następnie jej obserwacji pod mikroskopem metalograficznym i pomiarze widocznej zawartości ferrytu na analizowanej powierzchni badania.

Badania zawartości ferrytu wykonujemy według standardów:

  • ASTM E562-11
  • PN-EN ISO 8249
Sprawdź także:  Statyczna próba rozciągania