Skip to main content
Pomiary twardości

Pomiary twardości

pomiary twardości

Badanie twardości polega na pomiarze zdolności materiału do stawiania oporu przy odkształcaniu plastycznym wywoływanym przez nacisk wgłębnika. Po pomiarze geometrii, powstałego odcisku określa się twardość materiału. Najczęściej spotykanymi metodami badań twardości materiałów metalowych są metody: Vickersa, Rockwella oraz Brinella

Pomiary twardości w spawalnictwie pełnią ważną rolę, pozwalają bowiem ocenić czy w miejscach narażonych na wysokie temperatury nie doszło do zbytniego utwardzenia materiału.

Badanie to wykonuje się na odpowiednio przygotowanych zgładach, tak, aby możliwe było wykonanie precyzyjnych pomiarów odcisków w wyznaczonych strefach złącza spawanego.

Wykonujemy badanie twardości zgodnie z: 

  • PN-EN ISO 6506-1
  • PN-EN ISO 6507-1
  • PN-EN ISO 6508-1
  • PN-EN ISO 9015-1
Sprawdź także:  Badanie na odrywanie