Skip to main content
Próba zginania

Próba zginania

Próba zginania

Próbę zginania wykonuje się w celu określenia właściwości mechanicznych materiału lub sprawdzenia podatności do odkształceń plastycznych pod wpływem siły gnącej wyrobów hutniczych oraz wykrycia niezgodności w połączeniach spawanych i zgrzewanych.

Próba polega na trójpunktowym zginaniu próbki do odpowiedniego kąta (najczęściej 180o). Próbki po zginaniu obserwowane są pod kątem wystąpienia nieciągłości. Parametry badania zależą od grubości, rodzaju badanego materiału oraz norm / przepisów / szczególnych wymagań Klienta.

Wykonujemy badanie na zginanie zgodnie z:

  • PN-EN ISO 7438
  • PN-EN ISO 5173

 

Sprawdź także:  Próba ścinania międzywarstwowego wg ISO 14130