PN-EN ISO 1133-1 – Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych

Jednym ze sposobów identyfikacji własności przetwórczych termoplastów jest badanie określające wskaźnik płynięcia tworzyw sztucznych MFI (ang. Melt Flow Index). Wskaźnik ten jest niezbędny przy doborze odpowiednich parametrów przetwórczych takich jak: temperatura, ciśnienie i/lub czas procesu wtrysku. Ponadto pozwala na ocenę płynności danego tworzywa w temperaturze przetwórstwa.

Wskaźnik szybkości płynięcia materiałów polimerowych jest wyrażany w liczbie gramów lub objętości tworzywa wytłoczonego w plastometrze przez dyszę o określonej średnicy, obciążeniu i temperaturze. Jego wartość zależy od: własności tworzywa termoplastycznego, jego struktury, budowy i ciężaru cząsteczkowego. W metodzie A można wyznaczyć MFR (masowy wskaźnik szybkości płynięcia) przy użyciu obcinaka, sekundomierza i wagi. Metodą B wyznacza się MVR (objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia), wyrażający objętość tworzywa przepływającego przez dyszę kołową w znormalizowanych warunkach. Badanie określające wskaźnik szybkości płynięcia wykonuje się wg normy: PN-EN ISO 1133 [1].

Żródła:

[1] A.J.Nowak, A.Lis, Właściwości przetwórcze materiałów polimerowych – oznaczanie współczynnika szybkości płynięcia (MFI), 2020 (4).

Sprawdź także:  Próba zginania wg ISO 178