Skip to main content
Ocena zniszczeń korozyjnych

Ocena zniszczeń korozyjnych

Ocena zniszczeń powłok realizowana zgodnie z ISO 4628

Stan powłoki podczas eksploatacji ulega pogorszeniu. W tym celu przeprowadzana jest inspekcja wizualna określająca ilość, intensywność i rozmiar uszkodzeń oraz zmian w wyglądzie powłoki.

Metodę oceny stosuje się również po sztucznym starzeniu przeprowadzanym w warunkach laboratoryjnych.

Głównymi defektami podlegającymi kontroli są: spęcherznie (ISO 4628-2), skorodowanie (ISO 4628-3), spękanie (ISO 4628-4), złuszczenie (ISO 4628-5), korozja nitkowa (ISO 4628-10), jak również skorodowanie w nacięciu (ISO 4628-8). Stopień zniszczenia powłoki wyrażany jest w pięcio-stopniowej skali i zależny jest od gęstości i wielkości zmian na powierzchni badanej. Oprócz ww. wad raportowane są również zmiany wyglądu powierzchni, takie jak żółknięcie, odbarwienia.

Analiza zniszczeń korozyjnych przeprowadzana jest w celu określenia stopnia degradacji konstrukcji do opracowywania opinii technicznych odnośnie jej stanu i działań naprawczych.

Sprawdź także:  Badanie przyczepności powłok malarskich